Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miten tur­va­taan ikä­ih­mis­ten hyvä hoito?

Ikäihmiset ovat rakentaneet ja luoneet meillä turvallisen hyvinvointivaltion. Miten me voimme taata heille turvallisen ja hyvän loppuelämän?

Ikäihmisten määrä kasvaa ja hoidontarve lisääntyy. Tulevaisuudensuunnitelmissa ikäihmisten pitäisi asua mahdollisimman pitkään kotona. Kotihoidossa on jo hoitajavaje. Kotihoito ei pysty vastaamaan lisääntyneeseen hoidontarpeeseen.

Kotihoidon hoitajapula vaikuttaa myös kotiutumisiin sairaalasta ja lyhytaikaishoidosta. Ikäihmisten hoitojaksot osastoilla pidentyvät, kun ei saada tarpeellisia palveluita järjestettyä kotiin. Palveluketju ei toimi sujuvasti. Palvelukotijonot ovat pitkät.

Osastoilla asiakkaiden hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi aika menee perushoitoon. Viriketoimintaan ja ulkoiluun ei enää jää aikaa. Kirjalliset työt hoitotyössä ovat lisääntyneet.

Fyysisen ja psyykkinen kuormitus työssä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Hoitajien työnkuormituksen vuoksi terveydelliset esteet työssä jaksamiselle ovat lisääntyneet. Sairauslomat ja osittaisen työn tekeminen on lisääntynyt. Ei enää jakseta täyttä työaikaa.

Haasteena onkin saada tarpeellinen määrä sijaisia osastoille ja kotihoitoon. Hoitajakin tarvitsee vapaapäivät. Hoitajilla on myös henkilökohtainen elämä työn ulkopuolella.

Töihin mennessä on jo mielessä, onko tänään tarpeeksi hoitajia työvuorossa? Pääseekö ajoissa kotiin? Onko aikaa tehdä työnsä hyvin?

Pitkiä päiviä tehdään paljon. Pitkistä päivistä pitäisi maksaa hoitajille kuuluvat ylityökorvaukset. Useasti kuitenkin annetaan vapaa tunti tunnista, eli harmaana ylityönä. Kutsuraha ja vuoronvaihtokorvaus on nykyään monin paikoin hyvä.

Esimiestaso on vieraantunut käytännön työstä.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.