Mainos

Miten teen tar­pei­sii­ni sopivan osa­kas­so­pi­muk­sen, joka si­tout­taa avain­hen­ki­lön ha­lua­mal­la­ni ta­val­la?

Omistan osakeyhtiön ja olen lupautunut järjestämään suunnatun osakeannin yhtiön avainhenkilölle hänen sitouttamisekseen. Haluaisin varmistaa, että hän ei jää passiiviseksi osakkeenomistajaksi tilanteessa, jossa hänen työskentelynsä yhtiön hyväksi päättyy. Miten voisin ottaa tämän asian huomioon osakassopimuksessa, jota tällä hetkellä työstän?

Antti Korkeakivi, OTM, VT, KTM , Senior Legal Counsel, Ernst & Young Oy
Antti Korkeakivi, OTM, VT, KTM , Senior Legal Counsel, Ernst & Young Oy

Vaihtoehtoja on useita. Yksi niistä on osakassopimukseen sisällytettävä ehto, jonka perusteella avainhenkilön osakeomistus sidotaan työskentelyyn yhtiön hyväksi.

Sen tarkoituksena on varmistaa, että yhtiölle ja/tai sinulle osakkeenomistajana syntyy lunastusoikeus tilanteessa, jossa avainhenkilön työsuhde yhtiöön päättyy.

Osakassopimuksen ehdoista olisi suositeltavaa ilmetä muun ohella lunastusoikeuden aiheuttava tilanne ja lunastusoikeuden syntymisajankohta, lunastamisessa sovellettava menettely määräaikoineen, lunastushinta erilaisissa työsuhteen päättymistilanteissa (ns. huono tai hyvä lähtijä) ja seuraamus lunastamista koskevien määräysten mahdollisesta rikkomisesta.