"Mitä konk­reet­ti­sia toimia hal­li­tus aikoo tehdä?" Ou­lu­lais­edus­ta­ja Ait­ta­kum­mul­ta kir­jal­li­nen kysymys Oulun yli­opis­ton ra­hoi­tus­va­jeen kor­jaa­mi­ses­ta

Aittakummun mukaan Oulun yliopiston perusrahoitus on pudonnut voimakkaasti muihin yliopistoihin verrattuna vuosina 2005-2017.

Pekka Aittakumpu (kesk.) on huolissaan Oulun yliopiston rahoituksesta.
Pekka Aittakumpu (kesk.) on huolissaan Oulun yliopiston rahoituksesta.
Kuva: Jukka Leinonen

Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk.) jätti perjantaina 20. syyskuuta kirjallisen kysymyksen Oulun yliopiston perusrahoituksen korjaamisesta. 

– Mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä, jotta Oulun yliopistoon saadaan lisää aloituspaikkoja ja jotta Oulun yliopiston perusrahoitukseen syntynyt vaje korjataan mahdollisimman pian? 

Aittakumpu toteaa lähettämässään mediatiedotteessa, että hallitus päätti budjettiesityksessään korottaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 60 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen. Tämän lisäksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksi palautetaan vuonna 2020, mikä lisää korkeakoulujen rahoitusta 67 miljoonalla eurolla. 

Aittakummun mukaan Oulun yliopiston perusrahoitus on pudonnut voimakkaasti muihin yliopistoihin verrattuna vuosina 2005-2017. 

– Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Suomelle ja koko maalle on ollut erittäin merkittävä. Tämän turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttää, että Oulun yliopiston perusrahoitukseen syntynyt vaje korjataan, Aittakumpu sanoo. 

Hänen mukaansa yliopiston rahoitusvaje on johtanut siihen, että Pohjois-Suomen nuorille ei voida tarjota riittävästi koulutuspaikkoja. Yliopiston aloituspaikkojen riittämättömyys aiheuttaa alueellista epätasa-arvoa ja pakotettua muuttoliikettä etelään. 

Aittakumpu toteaa, että rahoitusvajeen vuoksi pohjoisen nuorilla on vähemmän mahdollisuuksia kuin muissa osissa maata. Hän myös huomauttaa, että Oulun yliopiston hakijamäärät ovat kasvaneet, ja samaan aikaan Pohjois-Suomessa koetaan monilla aloilla kipeää työvoimapulaa.