SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Mainos

Mitä etä­töis­tä koi­tu­nei­ta kuluja työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät voivat vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?

Työntekijät ovat kyselleet, mitä etätyön tekemisestä aiheutuneita kuluja he voivat vähentää omassa erotuksessaan? Ja sama kysymys omasta puolestani, mitä yrittäjä voi vähentää?

Juha Aatsinki HTM, tiimipäällikkö Talenom Oyj Neuvontapalvelut
Juha Aatsinki HTM, tiimipäällikkö Talenom Oyj Neuvontapalvelut

Yrittäjä ja työntekijät voivat vähentää henkilökohtaisessa verotuksessaan samat etätyön tekemisestä aiheutuneet itse maksamansa kulut. Henkilökohtaisessa verotuksessa kaikille tehdään automaattisesti 750 € tulonhankkimisvähennys. Jos etätyön aiheuttamat kulut ovat tätä suuremmat, ne on järkevää ilmoittaa erikseen.

Yleisimpiä vähennyskelpoisia kuluja ovat työhuone ja omat työvälineet. Vuoden 2020 verotuksessa työhuonevähennystä saa myös satunnaisesta etätyöstä. Vähennys voidaan laskea kahdella tavalla; kaavamainen vähennys, joka määräytyy portaittain tehtyjen etätyöpäivien mukaan. Toinen mahdollisuus on käyttää todellisia kuluja, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet. Itse hankitut työhön tarvittavat välineet (esim it-laitteet) ja niiden käyttömenot voi vähentää, jos ne ovat olleet pääasiassa työkäytössä. Vähennysoikeus koskee myös tietoliikenneyhteyksiä.