Tilaajille

Mi­nis­te­riö on pe­rus­ta­nut työ­ryh­män ar­vioi­maan len­to­lii­ken­ne­yh­teyk­siä – Ke­mi-Tor­nio -a­luet­ta edustaa seu­tu­pääl­lik­kö Sari Moi­sa­nen

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän arvioimaan Kemin, Kokkolan, Joensuun, Kajaanin ja Jyväskylän lentoliikenneyhteyksiä.

Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lentoyhteydet voidaan turvata. Työryhmä selvittää myös alueiden sitoutumisen lentoliikenteensä tukemiseen.