Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mil­lai­se­na näemme isän­maam­me Suomen kasvot?

Millaisena näemme isänmaamme Suomen kasvot? Itse näen Suomen kasvojen näihin päiviin saakka säilyneen suhteellisen puhtaina, oikeudenmukaisina, rehellisinä ja lahjomattomina.

Suomalaisen valtion, Suomen ”idean” ja suomalaisen identiteetin syntyminen alkoi jo 1800-luvun puolesta välistä alkaen Suomen ollessa vielä Venäjän suuriruhtinaskunnan alaisena. Suomen valtion henkisen kehityksen syntyyn vaikuttivat etenkin Saksasta tulleet kulttuurivirtaukset, kuten hegeliläisyys, jota aatetta Suomessa vahvimmin edusti J.V. Snellman, joka oli myös yksi suomalaisuusaatteen ja fennomaanien edustajista.