Tilaajille

Millä mal­lil­la kun­ta­vaa­lien jär­jes­tä­mi­nen on? Ää­nes­tys­pai­kat ovat sel­vil­lä, eh­do­kas­lis­toi­hin on tullut vasta pientä muu­tos­ta

Maaliskuussa puoluesihteerien kokouksessa tehtiin päätös kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle. Sen lisäksi, että vaalien siirto laittoi aikataulut uusiksi, myös ennakkoäänestysaika piteni viikolla. Siirto mahdollistaa myös muutoksien tekemisen puolueiden ehdokaslistoissa. Äänioikeutettujen ilmoituskortit postitetaan kaikille äänioikeusrekisteriin kuuluville uuden aikataulun mukaisesti viimeistään 20. toukokuuta.

Miten kuntavaalien järjestelyt etenevät, Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri, kaupungin lakimies, Jukka Lampén?

– Tässähän tuli se lisäaika ja aloitettiin niin sanotusti alusta uusilla päivämäärillä.