Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

Suomalaiseen tyyliin ei hevin istu ajatus jaottelusta menestyjien kouluihin ja niihin muihin, todetaan Anu Heikkisen ja Pia Rauhan Kuuleeko koulu! -podcastissa.
Suomalaiseen tyyliin ei hevin istu ajatus jaottelusta menestyjien kouluihin ja niihin muihin, todetaan Anu Heikkisen ja Pia Rauhan Kuuleeko koulu! -podcastissa.
Kuva: Mikko Lehtola

Kuuleeko koulu!

 Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Saako tällaista kysymystä edes kysyä nyky-Suomessa ääneen? Kuuleeko koulu! -podcastissa tämäkin kysymys kysytään ja sitä pohditaan rakentavasti ja hätkähtämättä.

Tekijät tuntevat aiheensa. Podcastia luotsaavat entinen opettaja ja kahden koululaisen äiti, toimittaja Anu Heikkinen ja rehtori, kahden koululaisen äiti Pia Rauha. Näillä naisilla on missio: rakentaa silta vanhempien ja koululaitoksen väliin.

Onko luokissa riittävä työrauha? Miten kiusaamisen saisi loppumaan? Kaikki koulut ovat Suomessa hyviä – mutta ovatko toiset niistä huonompia kuin toiset?

Podcastin aiheet ja kysymykset tulevat suoraan vanhemmilta. Ensimmäiseksi pureudutaan siihen, voiko kouluja laittaa paremmuusjärjestykseen.

Mielikuvilla vahva voima koulunvalinnassakin

Miellyttävää keskustelua tauottavat ja ryydittävät nimettöminä lähetetyt kysymykset, joiden kautta voidaan nostaa esiin myös kiistanalaisia aiheita. Onko esimerkiksi ihan ok, jos vanhempi haluaa shoppailla lapselleen paikan hyvämaineisesta koulusta? Miksi hän ei saisi tehdä niin?

Entä mitä sitten tapahtuu, jos kaikki tekisivät niin?

Heikkinen ja Rauha esittävät mielenkiintoisia vastakysymyksiä. Yksi niistä on tämä: Mitä valitaan, kun valitaan lapselle hyvä koulu?

Mielikuvilla on vahva voima. Kun puhutaan hyvistä ja huonoista kouluista, puhutaanko silloin oppilaista, koulurakennuksista, opettajista vai alueista?

Koulu ottaa vastaan kaikki lapset alueeltaan ja kerää sisälleen ne samat ilmiöt, joita alueella on muutenkin.

Jos puhutaan kouluista huonoina, ovatko myös niiden oppilaat vaarassa leimautua huonoiksi?

Lukioiden kohdalla Suomen surkein -listaukset ovat jo arkipäivää. Haluammeko siirtää tämän myös peruskouluihin?

Yle Areena 10.8. alkaen