Mainos

Mikro- ja pk-yri­tys­ten sel­viy­ty­mi­nen ja me­nes­tys kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, kun EU-ta­sol­la val­mis­tel­tu el­vy­tys­pa­ket­ti tarjoaa tukea yri­tys­ten el­py­mi­seen ja uuden kasvun et­si­mi­seen

Takana alkaa olla jo vuosi koronakriisin keskellä.

Päivi Keisanen kehittämispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto
Päivi Keisanen kehittämispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto

Takana alkaa olla jo vuosi koronakriisin keskellä. Kriisi on koetellut sopeutumiskykyä ja meidän kaikkien jaksamista. Yksityinen sektori ja mikro- ja pk-yritykset ovat ottaneet iskua vastaan. Julkinen sektori on osaltaan tarjonnut tukea yrityksille ja rahoitusta on kanavoitu useiden rahoitusinstrumenttien kautta.

Koronakriisin hoitamiseen on valmisteltu EU-tasolla elvytyspaketti. Se koostuu useista rahastoista ja rahoitusohjelmista, jotka ovat parhaillaan valmistelussa. Ne tulevat kuluvan vuoden aikana tarjoamaan tukea elpymiseen ja uuden kasvun etsimiseen.

Rahoitusta kohdistetaan myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Rahastoja ja rahoitusohjelmia valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan liitossa ja ELY-keskuksessa.

Valmistelussa tehdään työtä, jotta varat tulevat kohdistetuksi maakunnassa parhaalla mahdollisella tavalla tukien yrittäjyyttä, työllisyyttä ja talouden elpymistä. Valmistelussa otetaan huomioon Pohjois-Pohjanmaan olosuhteet ja tarpeet. Mikro- ja pk-yritysten selviytyminen ja menestyminen ovat ohjelmissa keskeisessä roolissa.

Merkittävä osuus rahoituksesta kohdistetaan suoriin yritystukiin ELY-keskuksen kautta. Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa keskeisessä roolissa on maakunnan toimintaympäristön kehittäminen pk-yritystoiminnan kannalta suotuisalla tavalla. Olipa kyse vaikkapa konepajateollisuuden, matkailun tai biotalouden kehittämisestä, hankkeiden tulee vastata alueen elinkeinojen kehittämisen tarpeita.

Myös korkeakoulujen innovaatiohankkeiden tulee perustua maakunnan yritysten ja elinkeinojen kehittämistarpeisiin. Yrittäjien kannattaakin lähestyä esimerkiksi kuntia ja niiden kehittämisyhtiöitä ja tuoda esiin toimintaympäristön vaatimia kehittämistarpeita.

Ensimmäisten joukossa käynnistyy REACT EU-rahoitus. Pohjois-Pohjanmaan potti on alustavien tietojen mukaan 29,4 miljoonaa euroa.

Rahoitusta kohdennetaan Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Suunnitelma valmisteltiin viime vuoden loppupuolella yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa. REACT EU-rahoitus tulee hakuun jo maaliskuun aikana. Yritystukia maakunnassa on hyvin tarjolla, niitä on mahdollista hakea ELY-keskuksen kautta koko ajan.

Parhaillaan valmistellaan myös uutta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021–2027. Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi alueellista valmistelua Itä- ja Pohjois-Suomessa. Myös tässä ohjelmassa elinkeinoelämälähtöisyys on keskeistä. Uudella rahoituskaudella korostuvat myös ilmastotoimet ja tukea on tarjolla esimerkiksi uusiutuvan energian ja bio- ja kiertotalouden kehittämiseen.

Uutena rahastona ohjelmaan valmistellaan parhaillaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, eli JTF:ää. Tämän rahaston toimenpiteitä kohdistetaan turpeen käytön vähenemisen aiheuttamiin aluetaloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Selvää on, että rahaston lisäksi tarvitaan kuitenkin myös kansallisia toimenpiteitä turvealan rakennemuutoksen tukemiseksi.

JTF-valmistelussa tehdään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kanssa mm. alan yrittäjien kontaktoinnissa. Yrittäjiltä toivotaan aktiivista osallistumista, jotta rahaston toimenpiteet vastaisivat tarpeisiin niin hyvin kuin mahdollista. Uuden ohjelmakauden odotetaan käynnistyvän syksyllä 2021.