Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Mikä on ta­lo­yh­tiön lu­nas­tus­lau­se­ke ja käy­te­tään­kö sitä ny­kyään?

Ostaja voi menettää jo maksamansa asunto-osakkeet, jos yhtiöjärjestyksessä on lunastusehto.

Maanmittauslaitos ylläpitää sähköistä huoneistotietojärjestelmää, johon on liittynyt kuitenkin vasta muutama sata asunto-osakeyhtiötä. Ne ovat siirtäneet osakeluetteloiden ylläpidon Maanmittauslaitokselle, jolta voi tilata luetteloista otteita. Kaikkiaan Suomessa on noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä.
Maanmittauslaitos ylläpitää sähköistä huoneistotietojärjestelmää, johon on liittynyt kuitenkin vasta muutama sata asunto-osakeyhtiötä. Ne ovat siirtäneet osakeluetteloiden ylläpidon Maanmittauslaitokselle, jolta voi tilata luetteloista otteita. Kaikkiaan Suomessa on noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä.
Kuva: SINI LUKKA
Mikä on lunastuslauseke ja millaisia taloyhtiöitä se koskee, Kiinteistöliiton lakimies Jenni Hupli?

Lunastuslauseke on yleinen monen yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Nykyään se koskee useimmiten autopaikkaosakkeita. Osakkailla tai taloyhtiöllä on oikeus lunastaa autopaikka tai asunto, kun omistus on siirtynyt ostajalle, joka ei ole entuudestaan yhtiön osakas. Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaki on estänyt uusien etuosto- ja suostumuslausekkeiden ottamisen yhtiöjärjestykseen ja yhdenmukaistanut lunastusten menettelysäännöksiä. Nykylaki sallii vain uuden lunastuslausekkeen, mutta vanhat muut lausekkeet ovat edelleen voimassa.

Mikä on ollut lunastusehdon tarkoitus alun perin ja millainen merkitys sillä on nykyään?

Kaupunkien vanhoissa arvokiinteistöissä on ollut tarkoitus kontrolloida, keitä osakkaiksi tulee. Nykyään lunastusriskin laukaisee usein alihintainen kauppa. Joskus vanha osakas voi olla kiinnostunut tietystä asunnosta, jos hän haluaa esimerkiksi yhdistää kaksi huoneistoa.