Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Miesten ta­sa-ar­vo­asiat huo­mioi­ta­va pa­rem­min

Tänään lauantaina 19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon päivää. Nimimerkki ”Huolestunut omainen” otti (Kaleva 16.3./Lukijalta) kantaa isien puutteellisiin oikeuksiin, ja olen itsekin huolissani isien, mutta myös ylipäätään miesten tasa-arvotilanteesta.

Vaikuttaa siltä, että hallitus kantaa vanhemmuusasioissa enemmän huolta samaan sukupuoleen orientoituneista äideistä kuin isistä. Ilman muuta on mietittävä näidenkin äitien tilannetta, mutta heteroisiä on kuitenkin selvästi enemmän. Isien näkökulma tulee siis entistä paremmin ottaa huomioon.