Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mie­li­ala­lääk­kei­den vie­roi­tus­oi­reis­ta kärsii joka toinen

Elina Niskasaari kirjoitti 7.8. mielialalääkkeiden lopettamiseen liittyvistä vieroitusoireista. Kirjoituksessa haastateltiin professori Erkki Isometsää, joka esitti, että vakavien vieroitusoireiden riski olisi ”hyvin pieni”. Väite on hämmentävä, koska se on ristiriidassa tutkimustiedon kanssa.

Tuorein tieteellinen katsaus aiheesta on vuodelta 2019. Sen mukaan mielialalääkkeistä aiheutuu vieroitusoireita joka toiselle (56 %), joista melkein puolet (46 %) kokee oireensa vaikeiksi.