Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mielen hy­vin­voin­ti ei aina ole kiinni ra­has­ta, vaan vä­lit­tä­vis­tä ih­mi­sis­tä ym­pä­ril­läm­me

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava yhteiskunnan tärkeimpiä tavoitteita. Turvallinen lapsuus vaatii turvalliset aikuiset ja toimivan verkoston heille, joiden turvallisuus ei aina toteudu.

Esimerkiksi tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on yksi hyvä ja todennäköisesti kustannustehokas keino saada turvallisia aikuisia lasten elämään.