Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Met­säs­tys­seu­rueen epäil­lään kaa­ta­neen karhun ra­vin­to­hou­ku­tin­ta hyö­dyn­täen Suo­mus­sal­mel­la – tapaus toi­mi­tet­tu syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan

Ravintohoukuttimen käyttö karhunmetsästyksessä on kielletty.

Karhu oli houkuteltu metsästäjien tähtäimeen ravintohoukuttimen avulla. Arkistokuva karhusta.
Karhu oli houkuteltu metsästäjien tähtäimeen ravintohoukuttimen avulla. Arkistokuva karhusta.
Kuva: Juha Neuvonen

Kainuun rajavartiosto on saanut valmiiksi esitutkinnan törkeästä metsästysrikoksesta, jossa nelihenkisen metsästysseurueen epäillään kaataneen karhun Suomussalmella elokuussa 2019 ravintohoukutinta hyödyntäen.

Ravintohoukuttimen käyttö karhunmetsästyksessä on kielletty.

Tapauksessa epäillään myös kahta henkilöä luonnonsuojelurikkomuksesta. He ovat käyneet kauppaa kaadetun karhun ruhosta ilman Suomen ympäristökeskuksen myöntämää EU-todistusta.

Tapaus on toimitettu syyttäjälle syyteharkintaan.