Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus ku­lot­taa ruo­vik­koa Raa­hes­sa – ta­voit­tee­na auttaa uhan­alais­ta lin­nus­toa pe­si­mään alueel­la

Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran väliselle ranta-alueelle on tänä vuonna tulossa laiduntavia eläimiä, jotka auttavat niittyluonnon ylläpitämisessä.

Metsähallituksen huoltomies Joonas Väänänen valmisteli kulotusta Raahen Pattijoella. Valmisteluun kuuluu muun muassa sammutusletkulinjaston rakentaminen ja pumppujen testaus.
Metsähallituksen huoltomies Joonas Väänänen valmisteli kulotusta Raahen Pattijoella. Valmisteluun kuuluu muun muassa sammutusletkulinjaston rakentaminen ja pumppujen testaus.
Kuva: Heli Suurkuukka/Metsähallitus

Metsähallitus kulottaa ruovikkoa Raahessa Olkijokisuun ja Pattijoen pohjoishaaran välisellä ranta-alueella tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Kulostus tapahtuu Natura-alueella valtion omistamalla maalla.

Kulotuksella hoidetaan perinnemaisemaa ja lintujen pesimäaluetta, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Tavoitteena on, että umpeen kasvaneelle rantaniitylle palaisi avoimen ympäristön niittylajistoa. Lisäksi toivotaan, että laiduneläimet alkavat viihtyä alueella ja ruovikon syrjäyttämät matalat niittykasvit palaisivat alueelle.