Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

Metsähallituksen paimenviikot olivat tänäkin vuonna suosittuja: lomaviikoille tuli 14 492 hakemusta ja hakijoita oli 2 238. Niin hakemusten kuin hakijoiden määrä oli hieman pienempi kuin viime vuonna.

Eniten hakemuksia tuli Itä-Suomessa sijaitseviin kohteisiin, joiden kärkipäässä ovat Neitvuori-Luonterin luonnonsuojelualueen Hiidenmaan tila sekä Kolin kansallispuiston Seppälän tila.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kohteista Syötteen kansallispuiston Rytivaaran Rytituvalle tuli 805 hakemusta ja Oulujärven Ärjänsaareen 772 hakemusta.

Perämeren kansallispuiston kahteen kohteeseen tuli molempiin runsaat 700 hakemusta.

Paimenviikot arvotaan hakijoiden kesken. Viikot ovat maksullisia, ja niistä saadut tulot käytetään kyseisen kohteen ja sitä ympäröivän luonnonsuojelualueen hoitoon.