Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tuk­sen maille ei tullut avo­hak­kuu­kiel­toa – kan­sa­lais­aloi­te johtaa kui­ten­kin sel­vi­tyk­siin jat­ku­van kas­va­tuk­sen osuuden li­sää­mi­ses­tä

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tähtäsi avohakkuiden kieltämiseen valtion mailla. Kuvassa on Metsähallituksen avohakkuualue Rovaniemellä.
Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tähtäsi avohakkuiden kieltämiseen valtion mailla. Kuvassa on Metsähallituksen avohakkuualue Rovaniemellä.
Kuva: Jouni Porsanger

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta julkaisi keskiviikkona mietintönsä ympäristöjärjestöjen Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta. Aloitteessa ehdotettiin, että valtion omistamilla alueilla siirryttäisiin avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin.

Valiokunta päätyi esittämään aloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä. Valiokunnan arvion mukaan kansalaisaloitteessa esitetyt metsälainsäädännön muutokset eivät parhaalla mahdollisella tavalla toteuta aloitteen tavoitteita.