Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Me­ren­kul­ku­alan jär­jes­töt vaa­ti­vat vapaata kulkua Hel­sin­ki–­Tal­lin­na-vä­lil­lä – "Suomen on höl­lät­tä­vä ko­ro­na­ta­paus­ra­jaa muun Eu­roo­pan ta­sol­le"

Suomen varustamot ja Merimies-Unioni vaativat, että Suomenlahden yli saa kulkea jatkossa vapaasti. Suomen hallitus neuvottelee torstaina aamulla koronaan liittyvistä matkustusrajoituksista.

Suomen Varustamot ja Merimies-Unioni vaativat, että Helsinki-Tallinna-yhteys pidetään auki jatkossakin. Kuvassa Helsingistä Tallinnaan Suomen lipun alla seilaava M/s Finlandia.
Suomen Varustamot ja Merimies-Unioni vaativat, että Helsinki-Tallinna-yhteys pidetään auki jatkossakin. Kuvassa Helsingistä Tallinnaan Suomen lipun alla seilaava M/s Finlandia.

Vapaata liikkumista Helsingin ja Tallinnan välillä ei saa estää, vetoavat Suomen Varustamot ja Merimies-Unioni.

– Suomessa tulisi seurata Viron ja muun Euroopan mallia ja nostaa koronan ilmaantuvuusraja 50:een, järjestöt vaativat keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

– Matkustaminen Viron ja Suomen välillä on sama asia kuin liikkua Suomen sisällä kaupungista toiseen. ”Helsinki-Tallinna -pääkaupunkia” ei voida sulkea, vaan ihmisten on voitava liikkua vapaasti Suomenlahden yli.

Viro lievensi matkustusrajoituksiaan viime maanantaina. Viroon saa nyt matkustaa ilman omaehtoista karanteenia niistä Euroopan maista, joissa koronan ilmaantuvuusraja on 50 sataatuhatta asukasta kohti.

– Viro nosti tautitapausrajat samalle tasolle muun Euroopan kanssa, sillä esimerkiksi Etelä-Euroopassa ilmaantuvuusraja on ollut pitkään 50, järjestöt sanovat.

Järjestöt kertovat tiedotteessaan, että Viron päätös perustuu haluun tukea EU:n tavoitetta harmonisoida matkustamiseen liittyviä säännöksiä Euroopan sisällä.

Suomeen matkustettaessa karanteenin välttää tällä hetkellä, jos lähtömaassa tautitapausten ilmaantuvuusraja jää alle 25:n.

Hallitus neuvottelee torstaina aamulla jälleen matkustusrajoituksista.

Euroopan unioni on sopinut yhteisistä matkustusrajoituksia koskevista kriteereistä. Linjausten avulla EU:ssa pyritään määrittelemään yhteisesti se, mitkä alueet EU:ssa katsotaan milloinkin koronan riskialueiksi.

Kyse on suosituksista ja jäsenmaat päättävät edelleen itsenäisesti omista matkustusrajoituksistaan.

Kriteerien pohjana ovat tautitapausten ja positiivisten koronatestitulosten määrät. Jatkossa jokaisen jäsenvaltion pitäisi toimittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle (ECDC) kyseiset tiedot viikoittain.

Tietojen pohjalta ECDC päivittää liikennevalomalliin pohjautuvaa tautitilannekarttaa EU-valtioista.

Vihreitä eli alimman riskin maita ovat ne jäsenvaltiot, joissa uusia tautitapauksia on ilmennyt edeltävän kahden viikon aikana alle 25 sataatuhatta ihmistä kohti. Myös positiivisten testitulosten määrä on jäänyt alle neljän prosentin.

Oransseja eli keskitason riskimaihin kuuluvat ne valtiot, joissa uusia koronatapauksia on alle 50 sataatuhatta ihmistä kohti ja positiivisia testituloksia on yi neljä prosenttia.

Jos uusien koronatapausten määrä nousee yli 50:n ja testeistä yli neljä prosentti on positiivisia, valtio lasketaan korkean riskin eli punaiseksi maaksi.