Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Me­hi­läi­sen ja Fysios Hol­din­gin yri­tys­kau­pat Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton syy­nis­sä

Jatkokäsittelyssä selvitetään, estääkö yrityskauppa tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla.

Mehiläinen Oy:n ja Fysios Holding Oy:n yrityskaupat ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastelun alla.
Mehiläinen Oy:n ja Fysios Holding Oy:n yrityskaupat ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastelun alla.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ottaa jatkokäsittelyynsä yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy hankkii fysioterapiaketju Fysios Holding Oy:n.

KKV:n tekemän alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa voi vaikuttaa haitallisesti fysioterapiapalveluiden markkinoihin. Tulilinjalla ovat erityisesti yksityisasiakkaiden maksaman fysioterapian markkinat.

KKV:n tiedotteen mukaan myös mahdollisia vaikutuksia työnantajien maksamaan fysioterapiaan on edelleen tutkittava.

Jatkokäsittelyssä selvitetään, estääkö yrityskauppa tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. KKV voi jatkokäsittelyn perusteella joko hyväksyä kaupan tai määrätä ehtoja sen hyväksymiselle. Se voi myös esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.

Jatkokäsittelyn enimmäiskesto on 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.