Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Markus Lohi: "So­te-va­lio­kun­ta sai liik­ku­ma­ti­laa väl­jem­pään sään­te­lyyn yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien käy­tös­sä"

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunta työskentelee nyt tiiviisti, että mietintö sote-esityksestä valmistuisi ennen eduskunnan kesätaukoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan lausuntoon hallituksen sote-esityksestä.

Esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille eli maakunnille. Tällä kertaa esityksessä ei näytä olevan isoja valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaisivat 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki vuoden 2023 alusta. Sitä ennen käydään maakuntavaalit.