Mainos

Maa­kun­nan ke­hit­tä­mi­nen vaatii sitä, että toi­mi­jat luot­ta­vat toi­siin­sa ja istuvat samalla puo­lel­la pöytää

Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Viime aikoina alueemme yhteistyökyky on ollut mediassa esillä kriittisesti. On esitetty, että kansanedustajien keskinäinen yhteistyö alueen edunvalvonnassa on liian vähäistä ja tähän on vaadittu muutosta elinvoiman nimissä. Samoin on väitetty, että Oulun kaupungin tapa tehdä yhteistyötä on jyräävä, eli yhteistyötä tehdään, mutta väärällä tavalla.

Yrittäjäjärjestön edustajana tunnistan kansanedustajayhteistyön osalta esitetyt haasteet. Yrittäjyys ei vain innosta kaikkia. Vain osa on halunnut järjestömme kautta nimikkoyrittäjän. Vain osa on aktiivisesti yhteyksissä kanssamme yrittäjyyteen liittyvistä asioista. Hyvän kansanedustajarintaman olen nähnyt vain kuljetustuen turvaamiseen osalta.

Koronan tuoman haasteen lisäksi tällä hetkellä vaakalaudalla on alueemme jätekuljetusyritysten ja soteyritysten olemassaolo. Eduskunnassa käsitellään lakiehdotuksia, jotka nykysisältöisinä tulevat yhtä aikaa sekä heikentämään alueemme palveluita että ajamaan em. toimialojen yritykset ahdinkoon. Miksi lainsäädäntö etenee? Palvelut ja yritykset alueemme elinvoiman ja tulevaisuuden edellytys. Nyt kun maailmantalous ajaa tehtaitakin alas, niin erityisesti lait, jotka tekevät saman asian kannattaisi jättää säätämättä nykymuodossaan. Tämä, jos joku on alueemmekin etu.

Sen sijaan kuntien yhteistyökyky on yrittäjäjärjestöön näkynyt erittäinkin hyvänä. Yhteydenpito on säännöllistä ja yhteistä tekemistä on löydetty niin omistajanvaihdosten, julkisten hankintojen, työllisyyden hoidon, yritysten osaamisen kuin koulutuksenkin kehittämisessä. Business Oulu erityisesti näkyy laajalle maakuntaan yhteistyötahona, joka kuntarajoista piittaamatta on tukenut kasvuyrityksiä. Se on myös eturintamassa ollut ottamassa osaa hankkeisiimme, mikä osaltaan on tehnyt muidenkin kuntien mukaantulon helpommaksi.

Tuloksekkaan yhteistyön salaisuus on siinä, että osapuolet ovat terveellä tavalla itsekkäitä ja toisaalta innostutaan aina, kun kumppanikin onnistuu. Terveellä itsekkyydellä tarkoitan sitä, että jokaisen on tiedettävä mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja ymmärretään, että yhteistyö on paras keino saavuttaa tavoite. Tehtiinpä yhteistyötä millä tasolla hyvänsä, lopputulos on lähinnä kelvoton kompromissi tai ajanhaaskuuta, jos molemmat eivät ole tasavertaisesti sitoutuneena mukana. Tasavertaisuus ei taas tarkoita sitä, että molempien pitää yhteistyöstä hyötyä tai resursoida saman verran. Toisiinsa luottavat kumppanit kyllä innostuvat toistensa onnistumisista. Alueellinen yhteistyö on avain elinvoimaiseen ja palvelut turvaavaan maakuntaan. Maakuntamme kehittäminen on itsessään tavoite ja valtava haaste. Toimijoiden täytyy löytää keinot olla samalla puolen pöytää. Yrittäjyyden edistäminen on yksi merkittävä syy löytää yhteinen sävel alueellamme. Onnistumiset tällä saralla säteilevät hyvää koko maakuntaamme.