Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lu­pa-asiat kuntoon ennen re­mon­tin aloit­ta­mis­ta

Uudisrakentamisen ohella lämmin vuodenaika on aktiivista aikaa myös peruskorjaamisessa ja remontoinnissa. Ennen viimeksi mainittuun työhön ryhtymistä on kuitenkin tarpeen selvittää, millaisia lupia mahdollisesti tarvitaan.

-

Uudisrakentamisen ohella lämmin vuodenaika on aktiivista aikaa myös peruskorjaamisessa ja remontoinnissa. Ennen viimeksi mainittuun työhön ryhtymistä on kuitenkin tarpeen selvittää, millaisia lupia mahdollisesti tarvitaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on listattu toimenpiteitä, jotka vaativat joko rakennus- tai toimenpideluvan tai sitten hoituvat ilmoitusmenettelyllä. Yksityiskohtaisemmin ne selvitetään kunnan omassa rakennusjärjestyksessä, jotka kuitenkin voivat jonkin verran poiketa toisistaan.

Jyväskylän kaupungin rakennustarkastaja Raimo Ström suositteleekin, että peruskorjausta suunnittelevat tekisivät listaa aikomistaan toimenpiteistä ja tulisivat piirustusten kanssa rakennusvalvontaan neuvottelemaan, mitä lupia mikäkin toimenpide vaatii.Vuosikunnostukset
eivät lupia tarvitse


Luvanvaraisuuden ulkopuolelle jää koko joukko korjauksia ja uudistuksia, joita voi siis tehdä ilmoittamatta niistä viranomaisille. Esimerkkejä ovat vuosikunnostukset ja pintaremontit.

Vaikka lainsäädäntö on kaikille kunnille sama, hienosäätöeroja voi löytyä ja joissakin kunnissa luvanvaraisuutta on kevennetty. Esimerkiksi Jyväskylässä asuinpientalon ja niiden talousrakennusten julkisivujen värin sekä katon värin ja materiaalin muuttaminen ei vaadi lupaa, ellei talo ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain perusteella suojeltu.

Värin muuttamisessa on kuitenkin otettava huomioon, että sävyn on sovittava ympäristöön. Jos se ei sitä tee, rakennusvalvonta voi jälkikäteen vaatia värin vaihtamista. Strömin mukaan talonomistajien oma harkinta on kuitenkin pitänyt hyvin eikä muutosvaatimuksia ole tarvinnut esittää.

Samankaltainen julkisivuremonttien osalta on tilanne myös Kuopiossa, tosin asemakaava-alueella vaaditaan ilmoitus ja ruutukaava-alueella toimenpidelupa.

Yleensä myös leikkimökin tai vastaavan pienen piharakennuksen saa rakentaa ilman rakennusviranomaisten lupaa. Tarkempia tietoja kannattaa tiedustella omasta kunnasta, ja usein ne löytyvät myös kunnan internetsivuilta.Pienikin laajennus vaatii rakennusluvan


Olemassa olevan pesutilan vesieristyksineen voi kunnostaa vaikka heti, mutta jos tarkoitus on laajentaa sitä niin sanottujen kuivien tilojen puolelle, tarvitaan rakennuslupa.

Taustalla on se, että tällaisella työllä voidaan arvioida olevan vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin.

Muutkin laajennukset ja huoneiden käyttötarkoituksen muutokset ovat luvanvaraisia.

Esimerkkeinä niistä ovat autotallin muuttaminen makuuhuoneeksi, yläkerran lämpöeristäminen ja huoneiden tekeminen sinne tai kuistin muuttaminen lämpimäksi tilaksi.

Luonnollisesti lupa vaaditaan myös silloin, kun vapaa-ajan asunnosta halutaan tehdä vakituinen asunto.