Luon­non­suo­je­lu­liit­to valitti Hai­luo­don kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: Pen­ger­tie­han­ke ei ole ta­lou­del­li­ses­ti eikä eko­lo­gi­ses­ti kestävä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon ja mantereen välisen kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hailuotoon matkataan vielä lautalla.
Hailuotoon matkataan vielä lautalla.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon ja Oulunsalon välisen kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. SLL:n piirin mukaan lupaa hankkeelle ei olisi saanut myöntää ja se tulisi kumota.

Valituksen mukaan pengertiehanke ei ole vesilain tavoitteiden mukaisesti taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä.

SLL:n piirin mukaan siitä aiheutuisi luonnonsuojelulain kieltämiä haitallisia vaikutuksia Natura-suojelualueiden luontotyypeille ja lajeille. Vesistöissä ei olisi mahdollista saavuttaa hyvää tilaa eikä hankkeesta ei olisi yleisille eduille vesilain tarkoittamaa huomattavaa hyötyä menetyksiin verrattuna.

Luvan hakijan eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen määritelmän mukaan lauttaliikenne ei palvelutasoltaan ole riittävä eikä tasa-arvoinen maakunnan muiden kuntien kanssa. Ongelman ratkaisuksi kelpasi vain autolla ajettava maantie.

Pengertiehankkeen eri vaiheissa SLL on antanut asiantuntemuksella perusteltuja mielipiteitä, lausuntoja ja muistutuksia 16 kertaa. Yhdistyksen mukaan sen paljastamia virheitä ja puutteita ei ole kuitenkaan huomioitu päätöksenteossa.

ELY-keskus toimii siltahankkeessa hankevastaavana, yhteysviranomaisena ja valvovana viranomaisena. Tämä on SLL:n piirin mukaan ongelmallista. 

Valituksen mukaan epävarmuus vaikutuksista Natura 2000 -suojeluverkoston luontotyypeille ja lajeille on merkittävä ja se on luvan myöntämisen este.