Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt ha­lua­vat met­säs­tys­la­kiin oman pykälän koi­ra­su­sil­le – koiran ja suden ris­tey­mät ai­heut­ta­vat riskin Suomen su­si­kan­nal­le

Luonnonsuojelujärjestöt haluavat metsästyslakiin oman pykälän koirasusille susikannan suojelemiseksi. Kuvassa on susi Ranuan eläinpuistossa.
Luonnonsuojelujärjestöt haluavat metsästyslakiin oman pykälän koirasusille susikannan suojelemiseksi. Kuvassa on susi Ranuan eläinpuistossa.
Kuva: Pekka Aho

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat lakimuutosta, joka auttaisi poistamaan koirasudet Suomen luonnosta. Järjestöt pitävät koirien ja susien risteymiä riskinä Suomen susikannalle.

Susia voidaan poistaa nykyään vain Suomen riistakeskukselta haettavilla sudenmetsästykseen tarkoitetuilla poikkeusluvilla. Hakuprosessi ja niistä tehtävät valitukset hidastavat kuitenkin merkittävästi haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltujen koirasusien poistoa.

Järjestöt esittävätkin metsästyslakiin muutosta, joka antaisi viranomaisille valtuudet koirasusien nopeaan poistamiseen. Metsästyslakiin tulisikin järjestöjen mukaan lisätä oma pykälä koirasusien osalta.

– Koirasusi on laissa määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, jonka poisto vaatii välittömiä toimia. Siksi tarvitsemme koirasusille lainsäädäntöön omat pykälät, WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen perustelee.

Koirasusien esiintymisestä tulee kuitenkin olla riittävää näyttöä ennen niiden metsästystä. Koirasusiksi epäillyistä eläimistä pitää ilmoittaa heti viranomaisille ja niistä on otettava DNA-näyte esimerkiksi karvoista tai ulosteista.

Tällä hetkellä Suomessa liikkuu koirasusia tiedettävästi Etelä-Karjalassa lähellä Venäjän rajaa. Koirasusien poistamiseen on saatu poikkeuslupa, mutta se on täytäntöönpanokiellossa. Taustalla on luvasta tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Poikkeuslupa annettiin ensiksi viime talvena saatuihin DNA-tuloksiin perustuen. Uusien DNA-tulosten mukaan laumassa on ainakin neljä koirasutta, jolloin valituksen tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton piiri veti valituksensa pois. Nykyisestä luvasta on kuitenkin myös valitettu.

Ylämaan lauman suhteen järjestöt toivovat, että valitus käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti, jotta koirasudet saataisiin poistettua ennen kevättä ja susien lisääntymisaikaa. Koko lauma on poistettava, sillä koirasutta ei voi tunnistaa yksilön ulkonäön perusteella.

– Tämä on todella valitettavaa, mutta koirasusien leviäminen muihin laumoihin vaarantaisi Ylämaan laumaa paljon suuremman määrän susia, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola toteaa.