Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Luon­non­hoi­don taitoja met­sän­omis­ta­jil­le

Toimittaja Pasi Klemettilä kaipasi selvempää tietoa ikääntyville metsänomistajille kolumnissaan 14.4. 

En näkisi ongelman kohdistuvan meihin pitkään metsien parissa toimineisiin. Intostahan käy intohimoisimmin muu yhteiskunta. Monesti tutkija- tai titteli-nimikkeen takana onkin jokin muu ala, eli kyseessä on vain henkilökohtainen mielipide.