Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Lu­mi­jo­ki ja Ter­veys­ta­lo sopivat kiis­tan­sa – Kus­tan­nuk­set säi­lyi­vät en­nal­laan, mutta so­pi­mus­ai­ka lyheni puo­lel­la vuo­del­la

LumijokiLumijoen kunta ja Terveystalo ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen 18. maaliskuuta.

Lumijoen kunta ja Terveystalo sopivat kiistansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset eivät nouse sopimuskauden aikana. –¿Meitä tämä sopimus tietenkin tyydyttää tässä muodossa, kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen toteaa.
Lumijoen kunta ja Terveystalo sopivat kiistansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset eivät nouse sopimuskauden aikana. –¿Meitä tämä sopimus tietenkin tyydyttää tässä muodossa, kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen toteaa.
Lumijoen kunta ja Terveystalo sopivat kiistansa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset eivät nouse sopimuskauden aikana. –¿Meitä tämä sopimus tietenkin tyydyttää tässä muodossa, kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen toteaa.
Kuva: Pekka Peura

Lumijoen kunta ja Terveystalo ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen 18. maaliskuuta. Sovintosopimuksen mukaan Terveystalo jatkaa sopimuksen mukaisia palveluita alkuperäisen sopimuksen ja sopimushinnan mukaisesti 31.5.2022 saakka.

Sopimuksen myötä Terveystalon 30.8.2019 tekemä palvelusopimuksen irtisanominen peruuntuu. Myös kunnan Oulun käräjäoikeuteen viemä irtisanomisen riitauttaminen peruuntuu. Kunnanhallitus on sitoutunut sovintosopimusehdotukseen, mutta sen tulee vielä muodollisesti päättää asiasta kokouksessa.

Palvelut Lumijoella jatkuvat entiseen malliin riidan ratkettua. Lumijoen kunta maksaa palveluistaan vuoden 2019 hintatason mukaisesti. Sote-palveluiden hintalappu on siis vuoteen 2022 asti noin 5,3 miljoonaa euroa vuodessa, eikä siihen tule korotuksia.

Alkuperäisessä sopimuksessa oli määritelty kiinteä 5,2 miljoonan euron hinta vuodelle 2018 ja kahden prosentin hinnankorotus vuodelle 2019. Kuluvalle vuodelle sopimuksessa oli sovittu muuttujista, joiden perusteella sopimushintaa olisi ollut mahdollista muuttaa. Korotuksesta oli tarkoitus neuvotella viime syksyn aikana, mutta Terveystalo ennätti irtisanoa sopimuksen ennen neuvotteluja. Kunnassa kuitenkin laskettiin mahdollinen hinnankorotus tälle vuodelle.

– Laskelma perustui asukasluvun ja 75-vuotiaiden määrän muutokseen sekä julkisten menojen hintaindeksiin. Koska asukasluku laski ja ikäihmisten määrä säilyi, korotusta ei olisi tullut muutenkaan meidän laskelmiemme mukaan tänä vuonna, kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen kertoo.

Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannusvastuu kuuluu edelleen Terveystalolle. Kustannusten säilyttäminen nykyisellä tasolla oli Lumijoen kunnan tavoite neuvotteluissa.

Kunta joutui kuitenkin myöntymään puoli vuotta lyhyempään sopimusaikaan. Alkuperäisen palvelusopimuksen oli tarkoitus jatkua marraskuun 2022 loppuun asti.

Sovintosopimukseen kirjattiin myös, että se on määräaikaisena voimassa, eikä sitä ole oikeutta irtisanoa millään ehdolla ennen päättymispäivää.

Sovinnossa huomioitiin myös koronan vaikutus kustannuksiin. Lumijoen kunta sitoutui sopimuksessa tilittämään Terveystalolle mahdolliset valtion ylimääräiset valtionosuudet tai tulonsiirrot, jos ne liittyvät pandemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.

Terveystalon hoitamat palvelut ovat saaneet kiitosta kuntalaisilta. Positiivinen palaute oli Karsi-Ruokolaisen mielestä yksi ratkaiseva tekijä sovinnosta neuvoteltaessa.

– Sen jälkeen kun teimme päätöksen viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi, Terveystalo lähestyi meitä. Neuvottelut alkoivat edetä niin, että ajattelimme katsoa ne loppuun asti. Syynä oli juuri se, että kuntalaiset ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä tähän palvelujen kokonaisuuteen, Karsi-Ruokolainen kertoo.