Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Tilaajille

Lin­nan­maan ja Kai­jon­har­jun lä­hi­vir­kis­tys- ja ka­tu­aluei­den ke­hit­tä­mi­nen nyt­käh­ti eteen­päin – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen hy­väk­sy­mis­tä

Oulu
Oulun kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaan ja Kaijonharjon lähivirkistys- ja katualueita koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos hyväksytään.
Oulun kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaan ja Kaijonharjon lähivirkistys- ja katualueita koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos hyväksytään.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että Linnanmaan ja Kaijonharjun lähivirkistys- ja katualueita koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos hyväksytään.

Suunnittelualue rajautuu lännessä Alakyläntiehen, idässä Pyykösjärveen ja Huvilarannantiehen, etelässä Ranta-Koskelantieltä tulevaan Huvilapolkuun.