Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Virkistysalueet
Maksulliset virkistysmetsät tulevaisuuden vaihtoehto – olisitko halukas maksamaan metsänomistajalle nuotiopaikasta?
Kolumni

Mak­sul­li­set vir­kis­tys­met­sät tu­le­vai­suu­den vaih­toeh­to – oli­sit­ko halukas mak­sa­maan met­sä­no­mis­ta­jal­le nuo­tio­pai­kas­ta?

15.09.2023 16:11 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kur­tin­hau­dan ran­to­jen kohtalo – met­säa­lueen puo­les­ta on tais­tel­tu kahteen ot­tee­seen, nyt ollaan me­net­tä­mäs­sä ran­ta-alueet

16.05.2023 05:30 3
Tilaajille
Linnanmaan ja Kaijonharjun lähivirkistys- ja katualueiden kehittäminen nytkähti eteenpäin – kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksymistä

Lin­nan­maan ja Kai­jon­har­jun lä­hi­vir­kis­tys- ja ka­tua­luei­den ke­hit­tä­mi­nen nyt­käh­ti eteen­päin – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen hy­väk­sy­mis­tä

12.04.2021 22:50 2
Tilaajille
Merikosken kunnostuksesta tehdään selvitys – kuivaan koskiuomaan halutaan lisää kutupaikkoja lohikaloille

Me­ri­kos­ken kun­nos­tuk­ses­ta tehdään sel­vi­tys – kuivaan kos­kiuo­maan ha­lu­taan lisää ku­tu­paik­ko­ja lo­hi­ka­loil­le

18.01.2021 20:35 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Län­si-Pa­te­lan lä­hi­met­sä säi­ly­tet­tä­vä

17.01.2021 05:30 2
Tilaajille