Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö aloit­taa kuntien kanssa neu­vot­te­lut itä­ra­dan edis­tä­mi­ses­tä

Liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtajan Sanna Ruuskasen mukaan tavoitteena on, että Suomi-radan hankeyhtiö saadaan perustettua kesäkuun aikana.

Timo Harakan mukaan seuraavaksi kuntien kanssa aloitetaan keskustelut itäradan suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta. Arkistokuva.
Timo Harakan mukaan seuraavaksi kuntien kanssa aloitetaan keskustelut itäradan suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta. Arkistokuva.
Kuva: Jukka Ritola

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) aloittaa kuntien kanssa keskustelut suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta uutta itärataa varten.

– Hankeyhtiömallilla voidaan edetä, jos kunnat ovat halukkaita rahoittamaan suunnittelua samoin ehdoin kuin jo perusteilla olevissa Suomi-rata ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöissä on sovittu, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti syksyllä 2019 selvityksen Savon ja Karjalan ratojen parantamisesta sekä vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta.

Selvityksen mukaan nykyistä rataverkkoa ja sen liikennöintiä on mahdollista kehittää ja matkoja nopeuttaa vaiheittain jo lähitulevaisuudessa. Vaikka itäinen oikorata ei nykyisillä arviomalleilla näytä yhteiskuntataloudellisesti kannattavalta, voi tilanne pidemmällä aikavälillä muuttua.

Selvityksen toteuttanut Väylävirasto kävi huhtikuussa keskustelut eri ratakäytävien kaupunkien, maakuntien liittojen ja muiden toimijoiden kanssa.

LVM on saanut Suomi-radan lähikuntien päätökset hankkeeseen mukaan lähtemisestä ja sen rahoittamisesta. Tällä hetkellä ministeriö valmistelee suunnitteluhankeyhtiön perustamista.

– Tavoitteena on, että suunnitteluhankeyhtiö saadaan perustettua kesäkuun aika, jos ei tule yllätyksiä, sanoo LVM:n yksikön johtaja Sanna Ruuskanen.

Lännen Media ei saanut LVM:ltä kommenttia Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustamisen tilanteesta.

Selvityksellä lisätietoa itäradan kehitysmahdollisuuksista

Hallitusohjelma edellyttää, että itärataa arvioidaan ja hankeyhtiövalmistelut käynnistetään, jos se täyttää hallitusohjelmassa erikseen määritellyt perusteet, eikä sitä eroteta väyläverkoston kehittämisestä ja 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Selvityksen tarkoituksena oli saada lisätietoa itäisen suunnan kehittämisen mahdollisuuksista ja kehittämisen vaikutuksista.

Seuraavaksi LVM kartoittaa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen väyläyhteyden suunnittelun rahoittamiseen.

Muilta osin idän suunnan ratojen jatkosuunnittelusta ja kehittämisestä, kuten olemassa olevien ratojen peruskorjauksista, päätetään valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Suunnitelmaa laaditaan parhaillaan vuosille 2021–2032.