Mainos

Lea­der-ra­hoi­tuk­sen kautta saa omis­ta­jan­vaih­dos­tu­kea, jota yri­tyk­sen ostoa har­kit­se­va voi hakea asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin

Leader-rahoitus auttaa palkkaamaan asiantuntijoita yrityksen arvioinnin tekemiseen

Yrityksen ostoa harkitseva voi hakea omistajanvaihdostukea asiantuntijapalveluihin.
Yrityksen ostoa harkitseva voi hakea omistajanvaihdostukea asiantuntijapalveluihin.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää, joista viisi toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrityksille ja yhteisöille niiden hankkeita varten.

”Meillä on karkeasti jaoteltuna kolmenlaista erityyppistä tukea yrittäjille: investointituet, käynnistämistuet ja kehittämistuet. Käynnistämistukeen kuuluu omistajanvaihdostuki, jota yrityksen ostoa harkitseva voi hakea asiantuntijapalveluihin”, kertoo Leader-ryhmä Nouseva Rannikkoseutu ry:n toiminnanjohtaja Riikka Hautala.

Nouseva Rannikkoseutu ry toimii seitsemän kunnan alueella ja siihen kuuluvat muun muassa Pyhäjoki, Raahe, Liminka ja Hailuoto.

Käynnistämistukea asiantuntijapalveluita varten voi hakea henkilö, joka harkitsee yrityksen ostamista harvaan asutulta tai ydinmaaseudulta.

”Ostaessaan yrityksen uuden omistajan tulee olla sitoutunut yrityksen toiminnan jatkamiseen harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla”, Hautala painottaa. Käynnistämistuen saamisen ehtona ei kuitenkaan ole yrityksen ostaminen.

”Mikäli yritysrahoituksella kustannetuissa asiantuntija-arvioissa käy ilmi, että yrityksen toiminta ei ole kannattavaa, yritystä ei tarvitse ostaa.”

Käynnistämistuki asiantuntijapalveluita varten on suuruudeltaan joko  2500 tai 5000 euroa.


Asiantuntijapalvelut nettiyhteydellä

Valtakunnan tasolla on poliittinen linjaus, että käynnistämistukea halutaan jakaa harvaan asutun alueen yrityksen oston harkitsemista varten.

”Kun puhutaan maaseuturahoituksesta, halutaan painottaa alueita joilla yrityksen toimintaedellytykset ovat heikommat kuin kaupunkialueilla. Taustaoletuksena on se, että kaupunkia lähellä olevat yritykset ovat elinvoimaisempia kuin ydinmaaseudulla toimivat yritykset”, Riikka Hautala toteaa.

Nykyaikana monenlaisia palveluita tarjoavat yritykset voivat menestyä syrjäisemmilläkin alueilla.

”Mikäli nettiyhteydet toimivat, yritys pystyy toimimaan monipuolisesti harvaan asutullakin alueella. Jos yritys sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, sekin on plussaa”, tietää Hautala.

Hautalan mukaan nykypäivänä ei voi rajata sitä, mitkä yritykset varsinaisesti voivat menestyä harvaan asutulla maaseudulla ja mitkä eivät.

”Esimerkiksi vähittäiskauppa voi perustua verkkomyyntiin eikä sen menestys välttämättä ole kiinni sijainnista. Asiantuntijaosaamista pystyy myymään mistä vaan. Osaamisen palveluita voi myydä verkon kautta, mikäli ei voi käydä asiakkaiden luona.”


Ilman Y-tunnusta

Yrityksen käynnistämistukea eli omistajanvaihdostukea voivat hakea yritykset ja myös henkilöt, joilla ei ole vielä Y-tunnusta. ”Asiantuntijapalveluihin käytettävän tuen saamisen ehtona ei ole se, että olisi jo valmiiksi yrittäjä”, Hautala korostaa.

Tällä haavaa Hautalan luotsaamaan Leader-ryhmään ei ole tullut tukihakemuksia omistajanvaihdoksiin liittyen.

”Kannustan kaikkia, joilla olisi mielessä yrityksen osto harvaanasutulta tai ydinmaaseutualueelta hakemaan Leader-rahoitusta oman alueensa Leader-yhdistykseltä. Oman rahan käyttäminen asiantuntijapalveluihin saattaa mietityttää yrityksen ostovaiheessa. Käynnistämistuen avulla siltä välttyy.”

Viisi Leader-ryhmää

Pohjois-Pohjanmaalla toimii viisi Leader-ryhmää: Koillismaan Leader ry, Oulun seudun Leader, Nouseva Rannikkoseutu ry, Keskipiste-Leader ry ja Rieska Leader.

Leader- toiminnan tarkoituksena on valjastaa asukkaiden oma asiantuntemus ja osaaminen oman alueensa kehittämistyöhön.

Leader-ryhmistä voi hakea tukea yrityksen investointeihin, käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Käynnistämistukia ovat:

• yrityskokeilu

• osa-aikaisen yrityksen käynnistämistuki

• päätoimisen yrityksen käynnistämistuki

• tuki omistajanvaihdokseen

• maatalouden kokeilutuki