Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lasten ja nuorten vä­ki­val­lan tor­jun­ta vaatii yh­teis­työ­tä

Lasten ja nuorten vakava väkivaltarikollisuus sekä kiusaaminen ovat puhuttaneet runsaasti julkisessa keskustelussa. Keskustelun suunta on kääntynyt ja enää ei pohdita vain rangaistuksia, vaan etsitään laaja-alaisempia ratkaisuja.

Erityispiirteiden, kuten oppimis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksien, varhaisempi tunnistaminen ja näistä johtuvan häpeän tunteen hälventäminen sekä omien vahvuuksien löytäminen, tunnetaitojen opettelu, turvallinen ryhmä ja luotettavat aikuiset, joille lapset ja nuoret uskaltavat kertoa vaikeista asioista, ovat kaiken lähtökohta.