Lasten ja nuorten kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­te­tään jälleen ver­kos­sa, ko­kouk­sel­la käy­tet­tä­vis­sään 10 000 euron mää­rä­ra­ha

Oulussa jo perinteeksi muodostunut lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestetään torstaina 6. toukokuuta kello 12–14.

Tapahtuma järjestetään koronarajoitusten vuoksi toista kertaa peräkkäin verkossa. Yleisö pääsee seuraamaan kokousta Teamsin kautta. Osallistumislinkki on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Emilia Luiro nuorisovaltuusto ONEsta ja Peppi Ketola Oulunsalon osallisuusryhmä Osavasta. Oulun nuorisovaltuusto ONEn puheenjohtaja Akseli Köngäs puolestaan pitää kokouksen avauspuheen.

Kokouksessa käsitellään lasten ja nuorten omilta alueiltaan tuomia esityksiä, joiden toteuttamisesta kaupunkikokous päättää. Kokouksella on käytettävissään 10 000 euron määräraha. Päätökset määrärahan jakamisesta tekee osallisuusryhmien edustajisto.

Osa esityksistä pääsee eteenpäin päätöksentekoon lausuntoesityksinä eli kannanottoina. Yleisö pääsee äänestämään lausuntoesityksistä, ja kolme eniten ääniä saanutta esitystä viedään käsiteltäväksi syksyllä ohjelmassa olevaan Nuorten foorumiin. Kaikki päätökset julkaistaan kokouksen jälkeen nettisivuilla.

Kaupunkikokous on osa Oulun kaupungin lasten ja nuorten osallisuustoimintaa, jota koordinoi perusopetus- ja nuorisopalvelut.