Pääkirjoitus: Oulu aikoo ottaa rä­vä­käs­ti velkaa ja luottaa suur­in­ves­toin­tien tuovan hyvää satoa jo muu­ta­man vuoden päästä

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Vastaa kyselyyn: Pi­täi­si­kö Pohteen hoi­ta­jil­le mak­se­tut vir­heel­li­set palkat jättää pe­ri­mät­tä?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu Poh­jo­la­ko­dis­ta: Valtio ei voi antaa täl­lai­sen toi­min­nan jatkua

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta välittömiä toimia Pohjolakodissa paljastuneiden laittomuuksien vuoksi.

Laillisuusvalvojat ovat antaneet Pohjolakodille vuosien saatossa toistuvasti huomautuksia laittomista toimintatavoista.
Laillisuusvalvojat ovat antaneet Pohjolakodille vuosien saatossa toistuvasti huomautuksia laittomista toimintatavoista.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta välittömiä toimia Pohjolakodissa paljastuneiden laittomuuksien vuoksi.

Eduskunnan oikeusasiamies löysi viime huhtikuussa tekemällään yllätystarkastuksella koulukodista useita lainvastaisia, lapsia alistavia ja nöyryyttäviä toimintatapoja.

Kurttilan mielestä hallituksen ja erityisesti sen yksityisistä koulukodeista ja lastensuojelusta vastaavan ministerin eli perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) pitäisi kantaa vastuunsa ja puuttua Pohjolakodin toimintaan sen lasten ja nuorten olosuhteiden parantamiseksi.

–Tarkastuskertomus osoittaa kiistatta ne puutteelliset ja laittomat toimintatavat, joihin tässä yksikössä on kasvettu ja totuttu. Se osoittaa myös valvonnan puutteen. Raportin havaintojen pitäisi riittää tarkastelemaan Pohjolakodin jatkamisen toimintaedellytyksiä.

Yksityisen koulukodin toiminta on luvanvaraista. Luvista päättää Valvira, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

–Vastuunalaisen ministerin on nyt otettava asiaan kantaa. Poliittisten toimijoiden pitää kantaa vastuunsa näistä laiminlyönneistä. Valtio ei voi antaa tällaisen toiminnan jatkua.

Kurttilan mielestä Suomessa pitää ryhtyä erottelemaan hyvin toimivat, ammattitaitoiset lastensuojelun yksiköt lasten oikeuksia polkevista yksiöistä.

–Jyvät on eroteltava akanoista ja akanat täytyy lakkauttaa. On yksiköitä, joissa toimitaan lapsia epäkunnioittavasti, lainsäädännöstä piittaamatta ja valvontatoimia heikentäen ja joissa ei nähdä tarvetta oikaista itse toimintaansa.

Laillisuusvalvojat ovat antaneet Pohjolakodille vuosien saatossa toistuvasti huomautuksia laittomista toimintatavoista. Kurttila ei usko, että ne korjaantuva laitoksen omin toimin.

–Asiat eivät ole menneet Pohjolakodissa parempaan suuntaan vaan päinvastoin huonompaan. Kaikki ei saa jatkua ennallaan vaan yksikön toimintaa pitää muuttaa.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä yllätystarkastuksella havaittujen puutteiden paljous ja vakavuus herättävät kysymään, ovatko Pohjolakodin työntekijät ja talon johto olleet tietämättömiä tilanteesta vai onko kyse jopa tahallisesta toiminnasta.

–Onko vakavampaa se, jos ei ymmärretä, mitä on lapsen edun mukaan toimiminen ja lainsäädäntö eli että ei tiedetä mikä on oikein vai se, että laiminlyödään kaikki omalla vastuulla olevat asiat?

Lapsiasiavaltuutettu vierailee säännöllisesti koulukodeissa eri puolilla maata ja kuulee toimistonsa väen voimin niihin sijoitettuina olevia lapsia.

He ovat kertoneet olosuhteistaan, minkä jälkeen Kurttila on keskustellut laitoksen johdon kanssa ja tehnyt heille esityksiä asioiden parantamiseksi.

–Tyypillinen vastaus on ollut, että lasten kertomuksiin ei voi luottaa, he valehtelevat. Se kertoo siitä, että he haluavat peitellä toimintaansa ja syyllistää lapsia, joille tällainen kohtelu on tässäkin tarkastuskertomuksessa osoittautunut olevan arkea.

Kurttila kirjelmöi ongelmista jo aiemmin ministeriölle

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on yrittänyt saada sosiaali- ja terveysministeriötä puuttumaan koulukotien arkeen jo aiemminkin.

Huhtikuussa 2016 hän teki sille aloitteen, että kaikki Suomen seitsemässä koulukodissa olevaa noin 300 lasta kuultaisiin henkilökohtaisesti ja selvitettäisiin heiltä itseltään, millaisissa olosuhteissa he siellä elävät.

Ministeriöstä vastattiin, että tuolloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula "ei olisi tässä hetkessä lähdössä mukaan aloitteeseen".

Myös opetushallitus ja THL saivat samaisen aloitteen.

Heinäkuussa 2017 Kurttila kirjelmöi uudelleen sosiaali- ja terveysministeriöön. Tuolloin hän puuttui koulukotien ulkoilukäytänteisiin ja toi esiin muun muassa sen, ettei osa koulukotilapsista ollut päässyt ulos moneen viikkoon.

Ministeriö ei vastannut kirjelmään. Sen saivat myös kaikki koulukodit, THL, eduskunnan oikeusasiamies, aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

–Havaintoihini suhtauduttiin välinpitämättömästi. Nyt eduskunnan oikeusasiamiehen Pohjolakotiin tekemällä tarkastuksella ilmeni juuri niitä samoja vakavia ongelmia, jotka minäkin saatoin ministeriön tietoon.

Kurttila aikoo vielä kerran peräänkuuluttaa valtion johtoa ryhtymään toimiin koulukotiolosuhteiden kehittämiseksi. Hän esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että valtion toimesta ryhdyttäisiin välittömästi kuulemaan kaikki koulukotinuoret.

–Ministeriössä on tehty kaikenlaisia lastensuojeluun liittyviä selvityksiä viime vuosina, mutta niihin ei ole haastateltu ensimmäistäkään lasta ja nuorta. Erilaiset kehittämisohjelmat ja väljät hankkeet eivät nyt riitä. On kuultava nuoria itseään ja heidän kertomansa on otettava vakavasti.

Kurttila huomauttaa, että tutkimusten mukaan koulukotiin sijoitettujen lasten ja nuorten tulevaisuuden ennuste ei näytä erityisen hyvältä.

–Nyt näyttää siltä, että valtion ja yhteiskunnan vahvat toimenpiteet näiden lasten suojelemiseksi ovat jopa heidän kasvua ja kehitystään vaarantavia ja heikentäviä.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen valtion viranomainen. Hänen lakisääteisenä velvoitteenaan on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.