Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Lapin tul­va­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­mas­sa – en­nus­tet­tua suu­rem­mat sateet voivat pa­hen­taa ti­lan­net­ta

Lähipäivien sateet voivat nostaa veden vahinkorajan yli, mutta tulvan arvioidaan jäävän selvästi alle vuoden 2005 tulvan tason.

Tulvatilanne Lapissa on vähitellen rauhoittumassa, tiedottaa Lapin ely-keskus ja Tulvakeskus.

Rovaniemellä vesi on laskenut hieman, mutta se on edelleen vahinkorajan yläpuolella. Tulvan arvioidaan alenevan lähipäivinä. Kittilässä vedenkorkeus on pysynyt hieman vahinkorajan alapuolella useita päiviä. 

Lähipäivien sateet voivat nostaa veden vahinkorajan yli, mutta tulvan arvioidaan jäävän selvästi alle vuoden 2005 tulvan tason. 

Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvatilanne.