Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lapin po­lii­si­lai­tos valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä ja määräsi seu­raa­muk­sia 48 kertaa – mer­kit­se­mät­tö­mäs­sä vaa­ral­li­sen aineen kul­je­tuk­ses­sa tu­han­sia kiloja kaa­su­pul­lo­ja

Lapin poliisilaitoksen liikenneyksikön partiot valvoivat raskasta liikennettä yhteistyössä katsastuksen kanssa pääteillä laajalla alueella Lapissa, reilun kahden viikon ajan. Tarkastuksissa pystyttiin tarkastamaan mm. raskaan kaluston jarrut liikuteltavan jarrudynamometrin kanssa.

Valvonnan aikana tarkastettiin 132 kuljetusta. Seuraamuksia määrättiin 48, joista puolet olivat huomautuksia.

Seuraamuksia tuli kuntopuutteista, ajo- ja lepoaikojen puutteista, kuorman puutteellisista varmistamisista, ylikuormista, vaarallisten aineiden kuljetusrikkomuksesta, ammattipätevyyssäännösten rikkomisista ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Kuusi ajoneuvoa oli niin kovassa ylikuormassa, että kuljetusyhtiöille määrättiin ylikuormamaksut. Kahdeksan kuljetusta keskeytettiin kuntopuutteiden vuoksi.

Jälleen valvonnassa tavattiin merkitsemätön vaarallisten aineiden kuljetus. Tällä kertaa kyydissä oli tuhansia kiloja kaasupulloja.

Tarkastetuista kuljetuksista viidennes oli ulkomaalaisia.