Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Lähes mil­joo­nan suo­ma­lai­sen asia­kas­mak­sut ale­ne­vat – e­si­mer­kik­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­ja­vas­taan­otot ovat jat­kos­sa mak­sut­to­mia

Maksukatto säilyy 683 eurossa, mutta sitä kerryttää aiempaa useampi maksu.

Helsinki
Uuden asiakaspalvelulain tarkoitus on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Arkistokuva.
Uuden asiakaspalvelulain tarkoitus on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Arkistokuva.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Uudistettu asiakaspalvelulaki astuu voimaan tänään. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja laskee monien palvelujen maksua. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.

Maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit sekä hiv:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukattoa laajennetaan. Se koskee jatkossa muun muassa asiakasmaksuja, joita peritään suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi maksukattoa kerryttävät jatkossa myös sellaiset asiakasmaksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen itse seurata sen täyttymistä. Tämän seurantavastuun siirtämistä pois asiakkaalta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa.

Uuteen lakiin on kirjattu myös säännöt pitkäaikaisten asumispalvelujen maksuista.

Kunnille tulee velvollisuus kertoa asiakkaalle maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tarkoitus on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.