Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Tilaajille

Ky­syim­me, pitääkö etä­ope­tus­ta teks­tit­tää kor­kea­kou­luis­sa – di­gi­pal­ve­lu­la­ki ko­ros­taa es­teet­tö­myyt­tä

Laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta on lisännyt yliopistoväen huolta työmäärästään.

Rajatulle joukolle, määritellyksi ajaksi tehtyä videomateriaalia ei tarvitse tekstittää tai kuvailla, mutta mikäli video tulee esimerkiksi kaikkien korkeakoulun nettisivuilla vierailevien jatkuvaan käyttöön, digipalvelulaki edellyttää saavutettavuuskrittterien täyttymistä.
Rajatulle joukolle, määritellyksi ajaksi tehtyä videomateriaalia ei tarvitse tekstittää tai kuvailla, mutta mikäli video tulee esimerkiksi kaikkien korkeakoulun nettisivuilla vierailevien jatkuvaan käyttöön, digipalvelulaki edellyttää saavutettavuuskrittterien täyttymistä.
Kuva: Sini-Marja Niska

EU:n saavutettavuusdirektiiviä seuraileva laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Sen mukaan julkisoikeudellisten organisaatioiden, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, on huolehdittava, että niiden verkkosivustoilla julkaistavat videot ovat saavutettavia 23.9.2020 alkaen.

Videon sisällön tulee olla ymmärrettävissä, vaikka palvelua tarvitseva ei näe ja kuule. Tallenteen sisältö siis kuvaillaan tai sen puhe tekstitetään.