Mainos

Ky­syim­me kah­dek­sal­ta edus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaal­ta, mitä hänen puo­lueen­sa aikoo tehdä yrit­tä­jien hyväksi

Yrittäjä-lehti kysyi kahdeksan puolueen eduskuntavaaliehdokkaalta, miten he vaaliohjelmansa perusteella parantaisivat yrittäjien asemaa.

-
Aki Heiskanen, Vihreät
Aki Heiskanen, Vihreät


Haluamme edistää investointeja, yritystoimintaa ja panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Vihreästä siirtymästä on tulossa Suomen vahvuus. Työvoiman saatavuudesta on pidettävä huolta. Nostetaan työllisyys 80 prosenttiin korottamalla koulutustasoa, purkamalla kannustinloukkuja, puuttumalla mielenterveysongelmiin ja helpottamalla työn ja perheen yhteensovittamista. Haluamme helpompaa arkea yrittäjille. Parannetaan yrittäjien sosiaaliturvaa ja vähennetään byrokratiaa.

Aki Heiskanen, VihreätValtter Tahkola, Kokoomus
Valtter Tahkola, Kokoomus

Suomi kasvaa vain työn ja yrittäjyyden kautta. Siksi Kokoomus haluaa alentaa työn ja yrittämisen verotusta. Sen lisäksi haluamme muun muassa huolehtia osaavan työvoiman saatavuudesta, vähentää byrokratiaa, helpottaa lupien saamista ja pitää toimintaympäristö vakaana esimerkiksi osinkoverotuksen osalta. Lisäksi haluamme joustavoittaa työmarkkinoita tuomalla esimerkiksi paikallista sopimista kaikille työpaikoille.

Valtter Tahkola, Kokoomus


Matti Rinnekangas, Perussuomalaiset
Matti Rinnekangas, Perussuomalaiset

Kilpailukykyiset ja työllistävät yritykset ovat suomalaisen hyvinvoinnin peruspilari. Yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden toimintojen tehokkuus ja taloudellinen kannattavuus mahdollistavat yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaamisen ja kehittämisen. Kansallisen elinkeinopolitiikan tulee olla vähemmän verottavaa ja kotimaiseen tuotantoon kannustavaa. EU:n politiikassa tulee lopettaa Suomen energia- sekä maaperärikkauksien siirtomaakehitys. Julkisen taloudenpidon tulee lopettaa turha velkaantuminen irrottautumalla julkiselle taloudelle tappiollisista hankkeista.

Matti Rinnekangas, PerussuomalaisetRitva Huusko, Kristillisdemokraatit
Ritva Huusko, Kristillisdemokraatit

KD:n vaaliohjelmaan kuuluu julkisen velkaantumisen pysäyttäminen ja talouden sopeuttaminen kahden seuraavan vaalikauden aikana. Olen järkevän verottamisen kannalla, liian suuri verotus uhkaa yritysten hyvinvointia ja sitä kautta työpaikkoja. Haluamme tukea työllisyyttä erilaisin keinoin. Yksi näistä on se, että nelipäiväiseen työviikkoon ei tässä taloustilanteessa voi siirtyä. Näen tärkeänä, että pk-yrityksiä tuetaan heidän kehittämistyössään.

Ritva Huusko, Kristillisdemokraatit
Jouni Jussinniemi, Vasemmistoliitto
Jouni Jussinniemi, Vasemmistoliitto

Mielestäni yrityksiltä vaadittavaa byrokratiaa pitäisi sujuvoittaa, kuitenkin niin että kaikki lain ja sopimusten vaatimat velvoitteet täyttyvät. Yrittäjän olisi saatava ns. yhdeltä luukulta/portaalista kaikki palvelut ja toiminnot, mitä lainsäädäntö vaatii yritykseltä. Pienyrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava nostamatta yrittäjän kustannuksia ja pienten yritysten verotus voisi olla progressiivinen. Kaksi edellistä asiaa tulisi sitoa liikevaihtoon ja tulokseen.

Jouni Jussinniemi, Vasemmistoliitto
Tytti Tuppurainen, SDP
Tytti Tuppurainen, SDP

Yrittäjille on luotava yhden luukun malli. Kaikki lupa-asiat, palvelut ja tuet on saatava yhdestä pisteestä hoidettua. Toiseksi: verotuksen on oltava sillä tavoin kannustavaa, että koko Suomi on houkutteleva paikka yrittää. Pienyrittäjien toimeentulosta on kannettava huolta. Kolmanneksi on pidettävä huolta infrasta. On parannettava pohjoisen liikenneyhteyksiä ja viestintäyhteyksiä.

Tytti Tuppurainen, SDPTimo Mehtälä, Keskusta
Timo Mehtälä, Keskusta

Yrittäjät ovat saaneet viime vuosina koronakriisin ja Ukrainan sodan myötä kokea, mitä merkitsee toimintaympäristön nopea muuttuminen. Suomi elää yrittäjyydestä. Pohjoisen kasvun luomiseksi on keskityttävä parantamaan yrittäjyyden edellytyksiä: byrokratiaa vähentämällä, yrittämistä helpottamalla ja investoimalla pk-yrityksiin. Haluan, että ihmiset saavat työtä ja toimeentuloa yrittäjyydestä tulevaisuudessa entistä enemmän.

Timo Mehtälä, Keskusta


Pasi Backman, Liike Nyt
Pasi Backman, Liike Nyt

Yritykset ovat yhteiskunnan kehityksen ja talouden kasvun moottoreita. Haluamme parantaa erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia. Yritystuet tulee ensisijaisesti suunnata pk-yritysten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Esitämme, että yrityksen tuloksesta ei tarvitse maksaa veroja, jos yritys tekee investointeja. Suomesta on tehtävä vetovoimainen kohde yrityksille ja investoijille. Byrokratiaa pitää purkaa isolla kädellä. Sääntö-Suomen sijaan haluamme yrittäjä-Suomen.

Pasi Backman, Liike Nyt