Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kysely: Noin 40 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ottanut uusia di­gi­pal­ve­lui­ta käyt­töön ko­ro­na­epi­de­mian aikana

Etenkin digitaaliset kulttuuripalvelut kuten etäkonsertit sekä virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat löytäneet uusia käyttäjiä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista suomalaisista ei kuitenkaan kokeillut uusia digipalveluita.
Suurin osa kyselyyn vastanneista suomalaisista ei kuitenkaan kokeillut uusia digipalveluita.
Kuva: Palta Ry

Noin 40 prosenttia suomalaisista on ottanut vähintään yhden itselleen uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronakeväänä, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista 38 prosenttia on ottanut jonkin uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronaepidemian ja viranomaisten rajoitustoimien voimassaolon aikana. Etenkin digitaaliset kulttuuripalvelut kuten etäkonsertit sekä virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat löytäneet uusia käyttäjiä. Noin joka kymmenes suomalainen on kokeillut niitä ensimmäistä kertaa tänä vuonna koronarajoitusten voimassaolon aikana, ilmenee Paltan Tietoykkösellä teettämästä kyselytutkimuksesta.

Sarjojen ja elokuvien suoratoistopalveluita, ravintolaruoan kotiinkuljetusta sekä elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta on kokeillut ensimmäistä kertaa koronakeväänä 6 prosenttia suomalaisista.

Innokkaimmin uusia digipalveluita ottivat käyttöön 35–44-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat ja naiset. Näissä kaikissa ryhmissä lähes puolet vastaajista ovat ottaneet vähintään yhden uuden digipalvelun käyttöön.

Kyselyn mukaan 14 prosenttia vastaajista aikoo käyttää koronarajoitusten poistuessakin aiempaa enemmän virtuaalisia konsertteja ja muita kulttuuripalveluita verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa, 6 prosenttia taas aiempaa vähemmän. Entistä enemmän digitaalisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita uskoo käyttävänsä 11 prosenttia vastaajista, ja aiempaa vähemmän 4 prosenttia.

Loput vastaajista uskovat käyttötottumustensa palaavan ennalleen koronaviruksesta johtuvien rajoitusten poistuessa, tai eivät osaa sanoa miten heidän käyttötottumuksensa muuttuvat.

Kyselytutkimuksen toteutti Paltan toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten suomalaiset ovat käyttäneet digitaalisia palveluita etenkin arjessaan ja vapaa-aikana koronaepidemian aikana.

Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Tiedotteen mukaan otos on painotettu vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan. Tiedonkeruu tehtiin verkossa 2.-10.6.2020 IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,2 prosenttiyksikköä.

Juttua muokattu klo 10:40: lisätty tutkimuksen virhemarginaali.