Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Kuntien sote-ti­lois­sa piilee ra­ha­rei­kä - uudet ti­la­vaa­ti­muk­set voivat laittaa jul­ki­set kiin­teis­töt re­mont­tiin

Sote-uudistus edellyttää, että sekä yksityisten että julkisten kiinteistöjen tulee täyttää samat vaatimukset. Tällä hetkellä vain yksityisten palveluiden tarjoajien rakennuksille on asetettu tilavaatimukset.

Hiirosenkodin palvelupäällikkö Maria Vahtola esittelee huonetta Herttakodin tehostetun palveluasumisen yksikössä. 15,5-neliöisessä huoneessa on oma 5-neliöinen invamitoitettu wc-tila.
Hiirosenkodin palvelupäällikkö Maria Vahtola esittelee huonetta Herttakodin tehostetun palveluasumisen yksikössä. 15,5-neliöisessä huoneessa on oma 5-neliöinen invamitoitettu wc-tila.
Kuva: Matti Räty

Sote-uudistuksen mukanaan tuomat uudet tilavaatimukset voivat aiheuttaa kunnille yllättävän laskun. Vuonna 2019 kunnat saattavat joutua kunnostamaan omistamiaan vanhoja sosiaalihuollon kiinteistöjä ennen kuin maakunnan tai yksityisen puolen yhtiö voi alkaa tuottaa niissä palveluita.

Yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat säädeltäväksi saman lainsäädännön kautta kuin yksityiset palvelut.

Nykyisen lainsäädännön mukaan vain yksityisten ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavien toimijoiden on haettava lupaa Aluehallintovirastolta tai Valviralta. Viranomaiset tarkistavat, täyttävätkö lupaa hakevien palveluntarjoajien kiinteistöt määrätyt tilavaatimukset.  

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen Timo Keistisen mukaan uudistuksen tavoite on taata, että yksityisellä ja julkisella toimijalla olisivat samat kiinteistöjen tilavaatimukset.

Uudistus vaikuttaa kuitenkin enemmän julkisessa omistuksessa oleviin sosiaalipalvelujen kiinteistöihin, sillä ne ovat keskimäärin yksityisen puolen kiinteistöjä vanhempia.

– Kunnat omistavat paljon sosiaalipuolen laitoksia. Vanhat vanhainkodit eivät enää esimerkiksi välttämättä täytä standardeja. Viime vuosina on myös pyritty vähentämään vuodepaikkoja ja lisäämään tuettua palveluasumista. Tilanne ei ratkea pelkällä korjausrakentamisella, vaan vaatii myös uusien kiinteistöjen rakentamista, Keistinen sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöjen tilavaatimusten siirtymäajasta ei ole vielä päätetty.

Kartoitus aloitetaan Pohjois-Pohjanmaalla vuoden loppuun mennessä

Kaikki julkiset sosiaalialan laitokset eivät välttämättä täytä yhtenäistettyjä tilavaatimuksia. Ongelmia on todennäköisimmin 1980-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa kiinteistöissä, etenkin jos niitä ei ole peruskorjattu.

– Meillä ei ole tarkkaa tilastotietoa siitä, kuinka paljon tällaisia kiinteistöjä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Todennäköisimmin rakennukset, jotka eivät täytä kriteereitä, ovat vanhoja vanhainkoteja, Pohjois-Suomen Avin ylijohtaja Terttu Savolainen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan Sote- ja maakuntauudistuksen toimitila- ja kiinteistötyöryhmän valmistelijana toimiva Pasi Keskitalo kertoo, että kuntien omistamien kiinteistöjen kunto on määrä saada kartoitettua vuoden loppuun mennessä. 

Kymmenelle Pohjois-Pohjanmaan kunnanjohtajalle tehdyn soittokierroksen perusteella yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat eivät ole osoittaneet erityistä kiinnostusta kuntien vanhoja sote-kiinteistöjä kohtaan. Suoria ostotarjouksia ei ole esitetty yhdellekään kunnalle.

Näitä standardeja vaaditaan yksityisiltä nyt

Tilat ovat turvalliset, viihtyisät ja kodikkaat. 

Tilat on rakennettu esteettömäksi siten, että ne soveltuvat liikuntarajoitteisille ja apuvälineiden käyttäjille.

Asukkailla on omat huoneet sekä huoneessa oma invamitoitettu saniteettitila.

Asukashuoneet ovat riittävän tilavia, suosituskoko on yli 20 neliömetriä.

Pariskunnilla on halutessaan mahdollisuus asua yhdessä tilavammassa huoneistossa. 

Asukkailla on riittävästi säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroille.

Tilat on toteutettu siten, että asukkaiden oma rauha toteutuu.

Asukas pääsee helposti ulkoilemaan eri vuodenaikoina.

Yksikössä on vaatteiden huoltotilat, keittiötilat, sauna- ja pesutilat, ruokailutila ja yhteistä harraste- ja oleskelutilaa.

Yksikössä on automaattinen sammutusjärjestelmä ja hätätilanteessa pelastautuminen on helposti toteutettavissa.

Tilojen pintamateriaalit ovat helposti puhtaana pidettäviä ja tilojen siisteydestä ja hygieniasta huolehtivat siivousalan ammattilaiset säännöllisesti.

Yksikön ilman laadun tulee olla hyvä. 

Yksikön on sijaittava sellaisessa paikassa, että muut yleiset palvelut ovat helposti asukkaiden saavutettavissa ja läheisten vierailut voivat toteutua helposti.