Mainos

Kun­ta­vaa­lit 2021: Yrit­tä­jä­yh­dis­tys haluaa kuntiin enemmän päät­tä­jiä, jotka ym­mär­tä­vät elin­kei­no­elä­män tarpeet

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toivoo kunnilta entistä enemmän vuoropuhelua sekä valtuutettuja, jotka ymmärtävät elinkeinoelämän tarpeet.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen näkee varsinkin etätöissä suuria mahdollisuuksia kunnille.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen näkee varsinkin etätöissä suuria mahdollisuuksia kunnille.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kuntavaalien alla on hyvä muistaa, että elinvoima syntyy yrityksistä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen sanoo. Yrittäjät työllistävät sekä itsensä että usein työntekijöitä. Siksi olisi tärkeää saada kuntavaaleissa läpi yrittäjävaltuutettuja, joilla on ymmärrystä elinkeinoelämästä.

”Kun kunnat ja yrittäjät hoitavat asiansa hyvin, tilanne palvelee molempia ja tietysti kuntalaisia.”

Kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsenten olisi hyvä tuntea taloutta. Heidän pitäisi myös ymmärtää nyky-yhteiskunnan rakennetta ja uudistuneita työntekotapoja.

Yrittäjissä toivotaan, etteivät kunnat lähtisi yritysten kilpailijoiksi, vaan mahdollistaisivat yrittämistä. Tutkimusten mukaan yrittäjät arvostavat kuntien yrittäjälähtöisyyttä.

”Päätöksenteossa olisi hyvä miettiä, miten päätös vaikuttaa yrityksiin ja miten monta yritystä se koskee”, Riikonen toteaa.

Huomio tietoliikenneyhteyksiin

Kunnat voisivat ottaa yrittäjiä paremmin huomioon monin tavoin. Samalla ne hyötyisivät itse. Esimerkiksi koronan myötä yleistyneet etätyöt tuovat mahdollisuuksia kunnille, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja.

”Kunnat voisivat houkutella enemmän ihmisiä etätyöhön panostamalla. Uskon, että etätyön suosio jatkuu koronan hellitettyäkin”, Riikonen kertoo.

Erityisesti tietoliikenneyhteyksiin pitäisi nyt kiinnittää huomiota. Samalla voisi tarkastella, onko kunta muilla tavoin houkutteleva yrityksille.

”Kuntien palvelurakenteen pitää kiiinnostaa sekä asukkaita että yrityksiä.”

Osaavaa työvoimaa saisi enemmän, kun lukioiden ja ammattikoulujen työelämäpainotusta kehitettäisiin.

”Maailma muuttuu hurjaa tahtia, joten osaamiseen panostamalla saisi sopivia ja ajan tasalla olevia työntekijöitä”, Riikonen huomauttaa.

Kuntien ositettava isot hankinnat

Nykyisin kuntien isot hankinnat menevät lähes poikkeuksetta suurille, valtakunnallisille yrityksille. Yrittäjissä toivottaisiin tähän muutosta.

”Isoja hankintoja voisi osittaa, jolloin pienillä yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Tällä olisi myös työllistävä vaikutus”, Riikonen selittää.

Kilpailutusta voi ohjailla hieman tarkalla tarjouspyynnöllä. Jos esimerkiksi tarjouspyynnössä vaaditaan pakastamatonta broileria, käytännössä vain kotimaiset yritykset voivat jättää tarjouksen.

Tärkeää olisi myös käydä avointa markkinavuoropuhelua ennen hankintaa, jotta tietäisi, mitä yrityksillä on tarjota.

”Virkamies saattaa tehdä vanhoilla tiedoilla hankintapyynnön, kun tarjolla olisi uutta ja parempaa. Tällöin saattaa käydä niin, ettei uutta tarjoava yritys voi vastata lainkaan huonosti muotoiltuun pyyntöön”, Riikonen kertoo.

Toimiva yhteistyö tehostaa toimintaa

Kun kuntien ja yrittäjien yhteistyö toimii, kaikki hyötyvät kunnan kukoistaessa.

”Toimiva yhteistyö kannustaa tehokkaaseen toimintaan. Tässä pitäisi nähdä iso kokonaiskuva. Kun yritykset pyörivät, kuntalaiset saavat työpaikkoja ja palveluita”, Riikonen sanoo.

Tällä hetkellä noin 23 prosenttia koko Suomen kunnanvaltuutetuista on yrittäjiä.

Yrittäjien kymppilista kuntavaaleihin

1. Julkista sektoria on pakko kaventaa, jos kakkua halutaan kasvattaa.

2. Kunnan ja yritysten vuoropuhelua tarvitaan. Sitä on elinkeinopolitiikka.

3. Kun kunnassa tehdään päätöksiä, kannattaa tarkistaa, miten ne vaikuttavat yrityksiin.

4. Rakentaminen ja yhteydet luovat vahvan kivijalan: luvat ja kaavat nopeasti!

5. Kunnan kannattaa auttaa yrittäjiä: vaadittavat tiedot voitava antaa sähköisesti yhdessä paikassa.

6. Etätöiden yleistyminen on monelle kunnalle mahdollisuus.

7. Julkisista kilpailutuksista vauhtia yrittäjyyteen: kunta, muista pienet yritykset!

8. Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä!

9. Yritykset kannattaa ottaa mukaan tuottamaan palveluita kuntalaisille.

10. Päivähoito ja koulutus nykyaikaan, nuoret ansaitsevat oppia myös yrittäjätyöstä.