Mainos

Kun­ta­vaa­lit 2021: Ky­syim­me vii­del­tä Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jal­ta, mikä rooli val­tuu­te­tuil­la on kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­sa

Kuntavaalit on määrä pitää kesäkuun 13. päivä. Silloin valitaan uudet edustajat kunnan- valtuustoihin ja lautakuntiin. Kysyimme viideltä yrittäjien paikallisyhdistyksen puheenjohtajalta, mihin omassa kotikunnassa tulee erityisesti panostaa tulevalla valtuustokaudella. Mikä rooli valtuutetuilla on kunnan elinkeinopolitiikassa?

Pitäisi ymmärtää paremmin elinkeinoelämän merkitys yhteiskunnan toiminnalle ja sen pitäisi näkyä päätöksenteossa. Viimeisen 40 vuoden aikana kansatalouden arvonnoususta on aina yli 60 prosenttia tullut yrityselämästä, lukuun ottamatta 90-luvun laman paria vuotta. Millään paikkakunnalla ei voi elää valtionosuuksilla, vaan hyvinvointi ja työpaikat tulevat elinkeinoelämästä. Hankintalaki mahdollistaa sen, että kunnat voivat parantaa paikallista palvelumarkkinaa hankintojen kautta. Kuntapolitiikassa tulisi olla sellainen toimintakulttuuri, että halutaan parantaa paikkakunnan elinvoimaa myös hankintojen kautta.

Tommi Niskanen, Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja


Valtuustokaudella tulee panostaa yrittäjiin, mutta myös asumiseen ja siihen, että uusille asukkaille saadaan hyviä asuntoja. Myös hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä. Huomion kohteena olisi oltava pienten yrittäjien tukeminen. Valtuutetut ovat johtavassa asemassa siinä, että he ohjaavat hankintoja. Mielestäni hankinnat pitäisi tehdä niin, että ne tukisivat paikallista pienyrittäjää. Valtuutetut ovat päättämässä, mihin kunnan rahat käytetään ja mistä hankinnat tehdään.

Petri Jarva, Siikalatvan Yrittäjien puheenjohtaja


On erittäin tärkeää pitää alueella jo olemassa olevat yritykset ja saada niitä lisää. Yrittäjät on oikeasti huomioitava päätöksenteossa. Jos paikkakunnalla toiminta mättää ja jos yrittäjistä ei pidetä hyvää huolta, niin he äänestävät jaloillaan. Hankinnoissa valtuutettujen rooli on tärkeä ja heidän tulisi ymmärtää, että hankintoja voi palastella niin, että eurot jäävät kuntaan. Monesti kyse on ihan tahtotilasta tai siitä, ettei osata käsitellä hankerahoituksia, mutta sen taakse ei saa piiloutua. On asiantuntijoita, jotka osaavat kertoa niistä. He tulevat pyydettäessä mielellään opastamaan niitä, jotka tekevät hankintoja.

Kirsi Kivioja, Siikajoen Yrittäjien puheenjohtaja


Uudella valtuustokaudella on panostettava yritystoiminnan ja kaavoitusasioiden helpottamiseen. Oulussa kaupungin keskustan elävöittäminen on tärkeää. Keskustassa kivijalkamyynnin puoli tuntuu hiipuvan. Valtuutetut vaikuttavat päätöksillään vahvasti kaupungin elinkeinopolitiikkaan. He antavat sille suuntaviivat ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa monessa asiassa.

Risto Huovinen, Oulun Yrittäjien puheenjohtaja


On tärkeää huolehtia kunnan elinkelpoisuudesta ja hillitä kunnan velkaantumista. Olisi hyvä toimia niin, että kulut pysyisivät pienissä kunnissa kohtuullisina ja verotus olisi inhimillistä. Paikallisten yrittäjien ja kunnan yhteistyö on tärkeä asia. Yksittäisen valtuutetun rooleissa on suuria eroja. Vaikuttaa siltä, että toiset pystyvät vaikuttamaan tosi rajusti ja toiset eivät yhtään mitään. Puolue vaikuttaa niin paljon.

Niko Ahvenlampi, Oulaisten Yrittäjien puheenjohtaja