Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Kun­nos­tus­työt ohen­ta­vat jäitä Pyykös- ja Kui­vas­jär­vel­lä – Ou­lu­joes­ta joh­de­taan li­sä­vet­tä Pyy­kös­jär­veen

Lisäveden johtaminen Oulujoesta Pyykösjärveen on aloitettu perjantaina. Joesta johdettu vesi ohentaa järven jääpeitettä Pyykösjärven uimarannan ja Hiltusenperälahden alueella. Purkukohdissa on merkkipaalut.

Pyykösjärven jääpeitteessä voi olla heikkoja kohtia myös muualla.

Lisävesityksen tavoitteena on turvata riittävä happipitoisuus kaloille koko talven ajan. Hapekkaampi vesi ehkäisee järven sisäistä kuormitusta eli ravinteiden vapautumista järven pohjasta.

Veden pumppaaminen jatkuu ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka.

Kuivasjärvessä puolestaan ilmastus ohentaa jääpeitettä.

Oulun kaupunki kehottaa molempien järvien jäillä liikkuvia varovaisuuteen koko talven ajan.