Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

"Kun yli­opis­to pe­rus­tet­tiin eris­tyk­siin muusta maail­mas­ta, sillä ei ole luon­tais­ta yh­teyt­tä yh­teis­kun­taan" – Oulun yli­opis­ton si­joi­tus­pai­kas­ta on kes­kus­tel­tu jo vuo­si­kym­men­ten ajan

Siperialainen tehdas, uimahalli ja betonimöhkäle kaukana suolla, ovat sanoja, joilla Oulun yliopiston rakennuskokonaisuutta Linnanmaalla on vuosien varrella kuvattu.

Juttu on julkaistu Kalevassa ensimmäisen kerran 17.04.2007.

Siperialainen tehdas, uimahalli ja betonimöhkäle kaukana suolla, ovat sanoja, joilla Oulun yliopiston rakennuskokonaisuutta Linnanmaalla on vuosien varrella kuvattu. Kokonaisuus on ainutlaatuinen suomalaisen arkkitehtuurin historiassa: massiivista rakennusta halkoo käytävä, jota pitkin pääsee talon päästä päähän ja rakennusta on vuosikymmenten saatossa jatkettu ja jatkettu kunkin ajan ihanteiden mukaan.