Mainos

Kun voimat hii­pu­vat ja huolet val­vot­ta­vat, yrit­tä­jä saa rää­tä­löi­tyä am­mat­ti­apua ja ver­tais­tu­kea 10 pro­sen­tin oma­vas­tuul­la

Läsnä yrittäjän arjessa -projektin tarkoituksena on tukea yrittäjien hyvinvointia

Auttamisprosessi lähtee liikkeelle, kun yrittäjä, jolla on tarve avulle, ottaa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin, kertoo projektipäällikkö Mari Viirelä.
Auttamisprosessi lähtee liikkeelle, kun yrittäjä, jolla on tarve avulle, ottaa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin, kertoo projektipäällikkö Mari Viirelä.
Kuva: Anna Raudaskoski

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät aloittaa uuden neuvontapalvelun alueensa yrittäjille syyskuussa. Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeen tarkoituksena on tukea yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien laajennetun neuvontapalvelun kautta kaikilla yrittäjillä, ei vain jäsenyrittäjillä, on mahdollisuus saada tarvitsemansa asiantuntijan apua vähäisin kuluin. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kymmenen prosentin omavastuulla yrittäjä voi saada esimerkiksi psykologilta apua. ”Jos yrittäjä ostaa itse sadan euron palvelun ilman meidän tukea, hän meidän kautta tuettuna maksaa siitä vain kymmenen euroa”, havainnollistaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien projektipäällikkö Mari Viirelä.

Hankkeella on ESR:n rahoitus ja se jatkuu ensi vuoden tammikuuhun asti.

Apua tarjolla erilaisiin haasteisiin

Läsnä yrittäjän arjessa-hankkeen tarkoituksena on tukea yrittäjää erilaisissa hankalissa tilanteissa.

”Kesällä autoimme yrittäjiä ratkaisemaan yrityksessä koronatilanteen myötä ilmenneitä haasteita. Kun haasteet saadaan ratkaistua, yrittäjän mielestä poistuvat ne jatkuvasti takaraivossa jyskyttävät asiat, joilla on suora vaikutus yrittäjän hyvinvointiin”, kertoo Mari Viirelä.

Syksyn tullen tarjolla on erimuotoista vertaistukea ja neuvontapalveluiden kautta ammattiapua.

”Meillä on muun muassa tulossa pienryhmävalmennuksia syksyllä. Valmennuksia toteutetaan myös verkossa, joten yrittäjän asuinpaikkakunnalla ei silloin ole niin väliä”, Viirelä luonnehtii. Neuvontapalveluilla autetaan yrittäjiä kriisitilanteissa esimerkiksi tarjoamalla henkistä apua ohjaamalla yrittäjä erilaisten terveyspalveluiden piiriin, jolloin keskusteluapu auttaa saamaan perspektiiviä omaan tilanteeseen. Jos yrityksessä on taloudellisia tai työntekijöihin liittyviä ongelmia, apua tarvitseva yrittäjä ohjataan vaikkapa talousasioihin ja työsopimuslakiin erikoistuneen asianajotoimiston pakeille. Neuvontapalveluiden on tarkoitus olla matalan kynnyksen palvelu, jonka avulla löydetään keinoja selvitä yli poikkeustilanteen, olipa kysymyksessä yrittäjän henkinen hyvinvointi tai yrityksen elinvoimaisuus.

”Meillä on mahdollista ottaa neuvontapalveluihin moniammatillinen lähestymistapa. Jos yrittäjä on huonossa jamassa ja tarvitsee apua sekä talouteen liittyvissä kysymyksissä että henkiselle puolelle, tuki voidaan räätälöidä sen mukaan. Tuen käyttäminen eri osa-alueisiin riippuu ihan siitä, minkälaisia yhteydenottoja meille tulee”, Mari Viirelä tähdentää.

Ottamalla yhteyttä saa apua

Auttamisprosessi alkaa, kun yrittäjä, jolla on tarve avulle, ottaa yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin. Jo puhelimessa yrittäjä saa ohjeet, kenen puoleen hän voi kääntyä.  Tämän jälkeen asiakas ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja sopii ajan tapaamiselle joko kasvotusten tai etäyhteyksin. Tarvittaessa yrittäjä saa lyhyen neuvonnan jo puhelimitse.

Jos asia ei ratkea yhden neuvontatapaamisen aikana, voivat yrittäjä ja asiantuntija sopia uuden tapaamisen. ”Ketään ei haluta jättää yksin, vaan tarkoitus on auttaa ja löytää ratkaisuja hankaliin tilanteisiin”, Mari Viirelä korostaa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät kyselivät pitkin kevättä paikallisyhdistystensä hallituksilta, onko yrittäjillä ilmennyt jaksamisen puutetta koronan aiheuttaman laskusuhdanteen vuoksi.

Vielä keväällä yrittäjiltä tuli viestejä, ettei tukea tarvita.

”Nyt on alkanut tulla sanomaa, että voimat alkavat olla vähissä. Vertaistuen ja mielenterveyden tukemiseen tarvittavilla neuvontapalveluilla on varmasti kysyntää. Toivoisimme, että yrittäjät kokisivat meidät helposti lähestyttävinä ja olisimme heille kumppani, johon voi ottaa yhteyttä tiukan paikan tullen.”