Mainos

Kun sote tulee, yrit­tä­jät Minna Luonua Kär­sä­mäel­tä ja Mika Lämsä Tai­val­kos­kel­ta odot­ta­vat pää­se­vän­sä tuot­ta­maan so­te-alan pal­ve­lui­ta ta­sa­ver­tai­si­na jul­ki­sen sek­to­rin kanssa

Koti- ja Hoitopalvelu Aada Ky:n toimitusjohtaja Minna Luonua Kärsämäeltä ja Terveyspojat Oy:n Mika Lämsä Taivalkoskelta odottavat soteuudistusta innolla, vaikka moni asia vielä mietityttääkin.

Minna Luonua Koti- ja Hoitopalvelu Aada Ky:stä on tyytyväinen, että on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen Yrittäjiltä soteuudistukseen liittyen.
Minna Luonua Koti- ja Hoitopalvelu Aada Ky:stä on tyytyväinen, että on saanut tukea Pohjois-Pohjanmaan ja Suomen Yrittäjiltä soteuudistukseen liittyen.
Kuva: Ester van Dam

Koti- ja Hoitopalvelu Aadan Ky:n toimitusjohtaja Minna Luonua näkee soteuudistuksen parhaimmillaan mahdollisuutena kasvattaa yritystoimintaa. Terveyspojat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lämsä on kiitollinen siitä, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on järjestänyt yksityisille yrittäjille tilaisuuksia, joissa soteuudistusta on käyty läpi. Siitä on jäänyt tosi positiivinen kuva.

Luonuan mielessä on paljon kysymyksiä. ”Koko ajan tulee valtavasti tietoa. Mietin, onko minulla tarpeeksi aikaa keskittyä kaikkeen tietoon. Mietin myös sitä, mihin minun pitäisi panostaa ja olenko verkostoitunut tarpeeksi muiden yrittäjien kanssa.”

Lämsä on pohtinut sitä, mikä on yritysten osuus tulevassa uudistuksessa. ”Pystymme panostamaan laatuun. Meillä on paljon annettavaa. Etuna on se, että pystymme tekemään tarvittavia muutoksia nopeasti. Uskon myös, että kustannukset ovat paremmin hallittavissa uudistuksen myötä.”

Luonuaa huolestuttaa, saadaanko ikäihmisten pariin tarpeeksi osaavaa työvoimaa. Myös palveluohjauksen toimivuus mietityttää. ”Toisaalta olen yrittäjänä tottunut asioiden jatkuvaan muutokseen ja keskeneräisyyteen, joten uskon, että tilanteeseen sopeudutaan varmasti.”

Taivalkoskella ihmiset ovat pohtineet, yltääkö suunnittelu pieniin paikkakuntiin asti. ”Täällä ollaan huolissaan peruspalveluiden säilymisestä”, Lämsä sanoo.

Terveyspojat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lämsä on sitä mieltä, että soteuudistuksessa yksityiset toimijat pystyvät tekemään tarvittavia muutoksia nopeallakin syklillä.
Terveyspojat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lämsä on sitä mieltä, että soteuudistuksessa yksityiset toimijat pystyvät tekemään tarvittavia muutoksia nopeallakin syklillä.
Kuva: Ester van Dam

Pk-yrityksiä ei saa rajata pois sotesta

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen sanoo, että sote-uudistus on erittäin tärkeä rakenteellinen muutos Suomen talouden kannalta.

Kolehmainen kertoo, että soteuudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen. ”On tärkeää huolehtia, että yksityinen sektori pääsee tuottamaan palveluita tasavertaisesti, ja palvelumarkkinat voivat kehittyä.”

Onnistunut soteuudistus edellyttää muutoksia eduskunnan käsittelyssä olevaan lakiesitykseen.

”Yrittäjät toivovat, että järjestämislaissa edellytetään hyvinvointialueilta yhtenäistä kustannuslaskennan mallia. Lisäksi yrittäjät vaativat, että laista on poistettava kohdat, joilla rajoitetaan pk-yritysten toimintaedellytyksiä”, Kolehmainen kertoo.

Uudistuksen toivotaan myös parantavan yhdenvertaisuutta julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Sotealalla toimii 18 000 yksityistä yrittäjää.

Yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välille

Luonuasta hyvä asia on se, että yksityiset toimijat voisivat olla aiempaa tasavertaisempia kunnallisiin toimijoihin verrattuna ja tulisivat palvelun tuottajina enemmän esille. ”Raha voisi ohjautua tasaisemmin eri toimijoiden kesken, koska se luo alalle tervettä kilpailua.”

Lämsän mielestä soteuudistus lisää parhaimmillaan yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. ”Tarkoituksena on, että toiminta lähentää asiakassuhdetta. Me menemme asiakkaiden luokse eikä toisinpäin.”

Lämsä haluaisi, että potilastietojärjestelmät olisivat uudistuksen myötä turvallisia ja kaikilla toimijoilla olisi niihin pääsy.

Alueellista palvelustrategiaa työstetään

Alueellisesti laadittava palvelustrategia on Kolehmaisen mukaan todella tärkeä asiakirja. ”Palveluita parantaa esimerkiksi se, että palveluseteleitä otetaan nykyistä enemmän käyttöön. Stategiaa työstetään parhaillaan. Yrittäjäjärjestön koollekutsuma, soteyrittäjistä koostuva verkosto pääsee kommentoimaan sen vaiheita”, Kolehmainen kertoo.

Luonua kertoo, että yhteistyötä on viritelty pohjoisen alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa. ”Toivon, että jatkossa kohdistettuja tietoiskuja olisi enemmän, koska ne ovat hyödyllisiä juuri omalle toimialalle.”

Lämsä odottaa säännöllisempää tiedonsaantia, esimerkiksi tiedotteiden muodossa. ”Toivon myös, että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ottavat jatkossakin suunnittelussa mukaan yksityisiä yrittäjiä. Molempien mielestä olisi mukavaa tavata kasvotusten eri toimijoita, kunhan koronatilanne hellittää.”