SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Mainos

Kun osa­ke­yh­tiön omis­tuk­ses­sa ta­pah­tuu muutos, pitääkö siitä il­moit­taa kaup­pa­re­kis­te­riin?

Me osakeyhtiön perustajat omistamme kolmestaan osakeyhtiömme osakkeet, joita on yhteensä 1000 kpl. Yksi osakkaista omistaa 360 kpl eli 36 %, kaksi muuta osakasta omistaa 320 kpl eli he molemmat omistavat 32 %, yhteensä 640 kpl eli 64 %. Yksi osakkaista aikoo myydä yrityksemme työnjohtajalle kaikki omistamansa 320 osaketta eli 32 %. Lunastuslauseketta ei yhtiöjärjestyksessä ole. Kun kauppa toteutetaan, niin pitääkö meidän tehdä osakeyhtiön omistuksen muuttumiseen liittyen jokin ilmoitus kaupparekisteriin?

Teuvo Välikangas toimitusjohtaja, KTM, Tilitoimisto Y-Tili Oy
Teuvo Välikangas toimitusjohtaja, KTM, Tilitoimisto Y-Tili Oy

Kyllä pitää.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) edellyttää, että osakeyhtiö huolehtii siitä, että yrityksen tosiasiallisten edunsaajien tiedot rekisteröidään. Edunsaajilla tarkoitetaan osakkeen omistajia, joiden omistusosuus yhtiössä on yli 25 %.

Osakeyhtiöiden (ei koske pörssiyhtiöitä) ja osuuskuntien on pitänyt ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Muutos koskee myös rajoitetusti niitä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, joiden edunsaajana on joku muu henkilö kuin yhtiömies.

Tämän jälkeen yrityksen tulee huolehtia tietojen päivittämisestä! Ilmoituksen voi tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö sähköisesti.

Ps. Huomatkaa, että myös uuden, rekisteröidyn osakeyhtiön, on tehtävä tämä ilmoitus. Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimi) ei tarvitse tehdä tätä ilmoitusta.