Mainos

Kun korona pa­kot­ti, yri­tyk­set uu­dis­ti­vat roh­keas­ti toi­min­taan­sa, siir­tyi­vät verk­koon ja pe­rus­ti­vat verk­ko­kaup­po­ja

Yritykset kehittävät ja digitalisoivat toimintaansa, siirtyvät verkkoon ja perustavat verkkokauppoja.

Anu Aution työyhteisö- ja johtamisvalmennuksia tarjoava yritys on kyennyt vastaamaan korona-ajan haasteisiin. Tällä hetkellä työt ovat pääosin virtuaalivalmennuksina.
Anu Aution työyhteisö- ja johtamisvalmennuksia tarjoava yritys on kyennyt vastaamaan korona-ajan haasteisiin. Tällä hetkellä työt ovat pääosin virtuaalivalmennuksina.
Kuva: Ester van Dam

Koronakriisi pysäytti yritysvalmentaja Anu Aution työt keväällä 2020. Asiakkaiden lähitapaamiset vähenivät ja kävivät vaikeiksi.

Voima Valmennus Oy toimii alalla, jossa toiminta on voitu siirtää verkkoon. Tällä hetkellä suurin osa valmennuksista toimii virtuaalisesti.

Yritys tarjoaa muun muassa organisaatio- ja johtamisvalmennusta.

Autiolla virtuaalivalmennusten lisääminen lähivalmennusten rinnalle oli kirjattuna strategiaan jo aikaisemmin. Muutoksia oli jo tehty, esimerkiksi verkko-oppimisalusta oli otettu käyttöön pari vuotta aikaisemmin.

”En tullut täysin yllätetyksi. Webinaarit olivat pyörineet jo vuoden. Minulla oli käytössä testatut ja hyväksi havaitut ohjelmistot. Ensimmäinen valmennuspäivä siirtyi sujuvasti verkkoon rajoitusten alettua viime keväänä.”

Palaute asiakkailta oli rohkaisevaa. Hän sai myös vinkkejä, miten parantaa toimintaa.

”Pienillä muutoksilla pystyin kehittämään osallistujien kokemusta. Se toi rohkeutta tekemiseen.”

Ajatustavat muutoksessa

Autio toteaa, että muutos pakotti miettimään omia käytäntöjä ja toimintatapoja. Tietyt asiat olivat rutinoituneita toimintatapoja.

Yleisimpien etäyhteyssovellusten lisäksi Autio käyttää osallistamiseen ja ohjaamiseen muita verkkoalustoja. Niiden avulla saadaan esiin yhteistä pohdintaa ja ne helpottavat pienryhmissä työskentelyä.

Autio kiteyttää, että suurin este muutokselle oli hänen oma ajattelutapansa. Hän arvosti välitöntä yhteyttä ja suoraa vuorovaikutusta asiakkaan kanssa.

”Oma halu tehdä omaa työtä tietyllä tavalla oli esteenä. Tuli oivallus, että samanlaisen yhteyden voi saada myös verkossa.”

Autio teki muutoksia yritysstrategiaan keväällä tilanteen muututtua. Ne koskivat myyntityötä ja asiakaskuntaa.

Voima Valmennus on kyennyt mukautumaan muuttuneeseen tilanteeseen.

”Syksystä asti on ollut työntäyteistä. En tiedä, purkautuiko yrityksissä silloin patoutuneet tarpeet valmennukselle.”

Autio on saanut kehittämistukea Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeesta. Sen kautta myös yksityisyrittäjä pystyi saamaan kehittämisrahoitusta.

”Verkkosivujen uudistus oli alkanut jo aikaisemmin. Kehittämistuen avulla pystyin laajentamaan sitä”, Autio kertoo.

Isompi muutos menossa

Oulun Rakennuslasi Oy:ssä nettisivujen uudistaminen sysäsi liikkeelle isomman kehittämisprosessin. Kehityspäällikkö Niina Martikainen sanoo, että tukea on saatu Kasvun kartta -hankkeesta.

”Verkkosivujen uudistamiseen kuuluvat myös verkkokaupan perustaminen ja laskureitten tekeminen.”

Mukaan kytkeytyi sukupolvenvaihdos ja sen pohtiminen, mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää. Korona-aika kasvatti kysyntää, ja tehokkuuden lisäämiseksi jouduttiin tarkastelemaan sisäisiä toimintatapoja.

”Aloimme miettiä keinoja sisäisten prosessien uudistamiseksi ja digitalisoimiseksi, ihan tarjouslaskennasta lähtien. On mietitty, minkälaisena yrityksenä haluamme tuoda itseämme esille.”

Rakennuslasi on aina toimittanut myös sisustuslaseja, vaikka sitä puolta ei ole tuotu niin esille. Uutta on idea design-tuotteista, joita tehtäisiin leikkuujäämäksi jäävästä materiaalista.

”Me olemme palveleva lasialan liike, joka tekee mittatilaustyönä kaikenlaista lasista ja peilistä”, Martikainen täsmentää.

Kehittämishankkeet ovat näkyneet motivaation lisääntymisenä. Business Finlandilta saatua kehittämisrahaa tullaan käyttämään markkinointisuunnitelman tekemiseen.

Asiakkaat sopeutuvat myös

Easymove Oy:n toimintaan korona-aika on vaikuttanut voimakkaasti. Yritys tarjoaa terveys-, hyvinvointi-, kuntoutus- ja liikuntapalveluja. Alkushokin jälkeen alkoi palvelujen digitalisointi ja niiden vieminen verkkoon.

Tuli verkkovalmennuksia ja videokirjasto. Verkkokauppa uudistui täysin. Uutena palveluna yritysasiakkaille alettiin tarjota etävirkistyspäiviä.

Etäyhteyksiä pystytään hyödyntämään myös kuntoutuksessa ja työfysioterapiassa. Esimerkiksi ergonomian ohjauksessa voidaan käyttää kameraa.

”Kun tilanne normalisoituu, uskoisin, että etänä tuotettujen palvelujen määrä vähenee. Ihmiset kaipaavat läsnäoloa, mutta osa etäpalveluista tule evarmasti jäämään”, toimitusjohtaja Riku Laine sanoo.

Hän huomauttaa, että uudet toimintatavat ovat onnistuneet, koska tilanne on pakottanut myös asiakkaat mukautumaan.

”Osa muutoksista olisi tehty muutenkin viiden vuoden sisällä, mutta ei tässä mittakaavassa. En usko, että asiakaskunta olisi ollut valmis ottamaan niitä vastaan ilman koronakriisiä.”

Easymove on saanut kehittämistukea sekä Business Finlandilta että Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankkeesta. Kehityksen kohteena on ollut muun muassa digitaalinen hyvinvointimaailma-alusta.

”Jos vastaava pommi vielä joskus tulee, uskon, että ollaan valmistautuneempia. Tämä on opettanut paljon.”