Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta linjaa – täl­lai­nen on koh­tuu­ton säh­kö­so­pi­muk­sen hinnan korotus

Lautakunta otti ratkaisussaan huomioon, että sähkö on välttämättömyyshyödyke.

Helsinki
Talven sähköhyvitykset maksetaan keväällä niille suomalaisille, joiden sähkölasku on ollut riittävän suuri ja sähkön hinta riittävä korkea. Jos epäilet hyvityksessäsi virhettä, ota yhteyttä ensin sähkönmyyjääsi ja sitten vasta Energiavirastoon.
Kuva: Juha Sinisalo

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinnan korotus on kohtuuton, jos se aiheuttaa yli 15 prosentin ja samalla vähintään 150 euron maksujen nousun vuodessa, linjaa kuluttajariitalautakunta täysistunnossaan.

Määräaikainen sähkösopimus voi kuluttajariitalautakunnan mukaan olla hinnaltaan kohtuuton, jos sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien määräaikaisten sähkösopimusten hinta on keskimäärin 15 prosenttia alempi kuin tehdyssä sopimuksessa.

Lautakunta on ratkaissut asiaan liittyen kaksi tapausta, joista toinen koski toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, toinen määräaikaista sopimusta. Molemmat päätökset syntyivät äänestyksen jälkeen.

Lautakunnan ratkaisemissa tapauksissa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sähkön hintaa oli nostettu 34 prosentilla keväällä 2022. Toisessa tapauksessa määräaikaisen kaksivuotisen sopimuksen päiväsähkön hinnaksi oli syksyllä 2022 sovittu 29 senttiä ja yösähkön hinnaksi 12,9 senttiä kilowattitunnilta.

Kohtuuttomuutta arvioidaan kuluttajan näkökulmasta

Kuluttajariitalautakunta kertoo, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen korottamista sähkönmyyjä perusteli ennen kaikkea sähkön hankintahinnan nousulla. Lisäksi sähkönmyyjä kiinnitti huomiota siihen, että kuluttajalla oli mahdollisuus irtisanoa sopimus ja vaihtaa sähkönmyyjää.

Lautakunta totesi ratkaisussaan, että sähkönmyyjän puolella olevalla syyllä korotuksiin ei ole kohtuuttomuusarvioinnissa ratkaisevaa merkitystä. Kuluttajansuojalain mukaista kohtuuttomuutta arvioidaan lähtökohtaisesti vain kuluttajan näkökulmasta.

– Vaikka korotukselle olisi liiketaloudelliset perusteet, se ei poista kohtuuttomuutta kuluttajan kannalta, sanoo kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg tiedotteessa.

Kuluttajariitalautakunta lisäksi toteaa, että sähkö on kuluttajalle välttämättömyyshyödyke, jonka hinnalta kuluttaja voi odottaa pysyvyyttä ja vakautta.

– Mahdollisuus hinnan muuttamiseen on vain toisella osapuolella eli sähkönmyyjällä, lautakunta sanoo.

Sopimuksen teon jälkeen hinnat putosivat

Määräaikaista kiinteähintaista sopimusta koskevassa tapauksessa kuluttaja vetosi sopimuksen kohtuuttomuuteen, kun sähkön markkinahinnat olivat sopimuksen tekemisen jälkeen huomattavasti alentuneet.

Sopimuksen ja sen hinnan pysyvyyttä sähkönmyyjä perusteli ennen kaikkea sillä, että molemmat osapuolet olivat sitoutuneet siihen koko määräajaksi.

Lautakunnan mukaan sähkönmyyjä oli ostanut myymäänsä sähköä tiettyyn hintaan jo ennakkoon eikä hinnan muuttaminen siksi ollut mahdollista. Lisäksi sähkönmyyjä oli jo alentanut kyseisen sopimuksen hintaa.

Sähkönmyyjällä ei ollut sopimusehdoissaan ehtoa, jossa määräaikainen sopimus voitaisiin irtisanoa sopimussakkoa vastaan.

Myös tässä tapauksessa lautakunta totesi, että kuluttajansuojalain mukaista kohtuuttomuutta on arvioitava lähtökohtaisesti vain kuluttajan näkökulmasta.

– Näin ollen sillä sähkönmyyjän esittämällä seikalla, että se oli jo ennakkoon sitoutunut itse ostamaan myytävää sähköä tiettyyn hintaan, ei ollut ratkaisevaa merkitystä kohtuuttomuutta arvioitaessa, lautakunta katsoo.