Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Kuka jat­kos­sa laskee pal­kan­ko­ro­tus­va­ran? SAK:n Elo­ran­ta eh­dot­taa ta­lous­tie­toa ke­rää­vän yksikön pe­rus­ta­mis­ta

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi, että keskustelu paikallisesta sopimisesta nousee uudestaan esiin seuraavalla työmarkkinakierroksella. Kolmikantainen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen paikallisen sopimisen lisäämisestä. Eloranta ei kuitenkaan usko hallituksen edistävän sitä lain kautta, koska asiasta ei ole kirjausta hallitusohjelmassa.

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ehdottaa työmarkkinoiden käyttöön taloustietoa keräävän yksikön perustamista jatkamaan tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan työtä. Valtiovarainministeriö ei asettanut enää uutta toimikuntaa edellisen toimikauden päätyttyä joulukuussa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, että uuden yksikön perustaminen olisi perusteltua, koska työmarkkinoiden mekanismit ovat muutenkin olleet murroksessa. Keskitetyistä tuloratkaisuista on siirrytty liittokohtaisiin neuvotteluihin, ja metsäala neuvottelee jatkossa yrityskohtaisesti.